Vi er din adgang til et værdifuldt branchenetværk

Plastindustriens medlemmer danner mange faglige delnetværk. Sekretariatet fungerer som support for grupperne med service og faglig viden.

Del:

Plastindustriens sektioner

Plastindustriens ni faglige sektioner er basis for foreningen, og deres prioriteter vægtes meget højt i foreningens samlede prioritering af opgaverne.

Sektionerne arrangerer deres egne aktiviteter og netværksmøder og skal opfattes som ’næsten’-foreninger i selve foreningen med egne vedtægter og bestyrelser.

De har friheden til at iværksætte initiativer næsten ubegrænset – blot skal man holde sig inden for de overordnede rammer, som Plastindustriens bestyrelse fastlægger. De fleste medlemsvirksomheder er med i en sektion.

Adgang til relevante faglige arrangementer

Som medlem af Plastindustrien får du også adgang til en række eksklusive arrangementer, hvor de vigtigste aktører i den danske plastbranche mødes.

Plastdagen i foråret og Netværksdagen i efteråret er Plastindustriens to store og tilbagevendende arrangementer, hvor vi er i stand til at tiltrække førende eksperter, indflydelsesrige politikere og kompetente virksomhedsledere som oplægsholdere.

For mange medlemmer er det blevet en fast årlig tradition at deltage i Plastdagen og Netværksdagen, da der her er rig mulighed for også at pleje det personlige netværk med kolleger og kunder i branchen.

Medlemmer af Plastindustrien vil som oftest kunne tilmelde sig de store arrangementer uden omkostninger eller til en fordelagtig medlemspris.

Derudover holder Plastindustrien også med jævne mellemrum forskellige mindre arrangementer i form af gå-hjem-møder og konferencer om emner, der er vigtige for vores medlemmer.

Stærke europæiske forbindelser

Et stærkt europæisk netværk har stigende betydning, fordi dansk lovgivning på miljø- og sundhedsområdet nøje følger EU-direktiver eller fastlægges direkte af EU. Det er f.eks. tilfældet med kemikalielovgivning REACH, som vi hjælper medlemmerne med at følge.

Når afgørende rammebetingelser fastlægges i Bruxelles, er det vigtigt at have adgang til informationerne og mulighed for at påvirke beslutningerne inden de træffes.

PlasticsEurope er en sammenslutning af råvareproducenter og besidder sammen med EUPC, den europæiske paraplyorganisation for plastvirksomheder, den viden og de indflydelseskanaler, som er nødvendige for at få indflydelse på beslutningerne i Bruxelles. Vi er med begge steder. Derudover er vi også medlem af Plastics Recyclers Europe, da emner som genanvendelse og grøn omstilling kun bliver vigtigere og mere afgørende for branchens fremtid.

Herudover er Plastindustriens forskellige medlemsgrupper samtidig medlem af en række forskellige europæiske delbrancheforeninger, der tager hånd om fælleseuropæiske anliggender.

Der er brancheforeninger for rørproducenter, EPS-producenter, PVC-forarbejdere, hårdt- og blødtskumsproducenter i PUR, kompositindustri, genanvendelsesfirmaer og emballagevirksomheder.