Sektion : Seniorklubben

Seniorklubbens formål er at være samlingssted for personer, der har haft et årelangt tilhørsforhold til den danske plastbranche, og som helt eller delvist har trukket sig tilbage fra aktiv erhvervsudøvelse. Klubben blev stiftet den 20. juni 1990.

Klubben drives dagligt af en bestyrelse på 5 medlemmer og 2 suppleanter.

Klubbens formål opfyldes ved arrangementer, der sædvanligvis består af virksomhedsbesøg – kulturelle indslag, som f.eks. museumsbesøg, udflugter, teaterture samt golfturneringer – kombineret med socialt samvær.

I årenes løb har klubben besøgt over 60 danske plastvirksomheder, der har glædet medlemmerne med at invitere indenfor til fremvisning af nutidens teknologi og produkter. Klubbens medlemmer er altid blevet meget positivt modtaget, og virksomhederne har brugt både tid og energi på at tilrettelægge interessante programmer.

Seniorklubbens medlemmer har også mulighed for at deltage i Plastindustriens årlige generalforsamling, med efterfølgende socialt samvær, hvilket medvirker til at styrke de tidligere plastfolks kontakt til branchen. Klubbens generalforsamling afholdes sædvanligvis på samme tid og sted i Industriens hus.

Seniorklubben kan her, også være en ressource, når ‘plasten og foreningens historie’ skal beskrives og/eller opdateres.

Del:

Aktuelt