Sektion : PUR-sektionen

PUR-sektionens formål er at virke til fremme af produktionstekniske, faglige og erhvervsmæssige forhold inden for området polyurethan-plast. Sektionen skal nå dette ved at fungere som samlingspunkt for PUR-virksomheder med henblik på fri og uformel erfaringsudveksling om spørgsmål af interesse for sektionen, herunder:

  • Fremme en større og rigtig anvendelse af PUR
  • Bedre information
  • Fremme forsknings- og udviklingsarbejde
  • Deltage i miljø- og sikkerhedsspørgsmål

Sektionens udadvendte aktiviteter varetages i samarbejde med Plastindustrien i Danmark. Uden for sektionens opgaver falder aktiviteter, der medfører begrænsninger i den frie konkurrence inden for branchen.

Del: