Plastindustriens vision og mission

Som grundlag for Plastindustriens arbejde frem mod 2020 har vi formuleret en vision, en mission og en kernefortælling. Strategien omsættes til praksis gennem konkrete målsætninger, KPI’er og indsatsområder indenfor fire arbejdsområder: Innovation, miljø, uddannelse og kommunikation.

Del:

Klik her for download af Plastindustriens strategi 2017-2020.

Vision

Vores vision er det, vi stræber efter, og omfatter hele plastbranchen:

Plastindustrien designer fremtidens løsninger på globale udfordringer og styrker Danmarks position som et innovativt produk­tionsland, hvor vækst og miljø går hånd i hånd!

Mission

Vores mission er det, vi arbejder for, og er primært rettet mod Plastindustrien som forening:

At sikre danske plastvirksomheder optimale rammer for succes og tage ansvar for den verden, vi er en del af

Kernefortælling

Kernefortællingen – det, vi fortæller. Det er med andre ord visionen og missionen omsat daglig tale:

Vi udnytter plastens unikke egenskaber til at designe løsninger på samfundets udfordringer

Plast er en værdifuld ressource med helt unikke egenskaber og fantastiske muligheder. Når vi bruger plasten rigtigt, kan vi levere uundværlige bidrag til at løse vores samfundsudfordringer nu og i fremtiden.

Eksemplerne er mange:

  • Med plast producerer vi smart emballage, der minimerer madspild.
  • Vi udvikler vindmøllevinger, der laver grøn energi.
  • Vi skaber nye klimavenlige løsninger til byggeriet.
  • Vi minimerer CO2-udslippet i transportsektoren ved at udskifte tunge dele med lettere plastdele.
  • Vi øger livskvaliteten blandt millioner af mennesker med medicoprodukter i verdensklasse.
  • Vi bidrager til at stimulere kreativitet og leg med verdenskendte legetøjsprodukter.

Men plast skal bruges og behandles med omtanke. Løsningen på én udfordring må ikke skabe en ny. Derfor stræber vi efter at skabe et innovativt produktionssamfund, hvor vækst og miljø går hånd i hånd.

Vi er ikke i mål, og vi anerkender vores egne udfordringer. Vi går til opgaven med udgangspunkt i det, vi kan – designe løsninger på problemer. Det ligger i vores DNA. Plast er materialet, der gør det muligt.