Plastindustriens vision og mission

Som grundlag for Plastindustriens arbejde frem mod 2023 har vi formuleret en vision, en mission og en kernefortælling. Strategien omsættes til praksis gennem konkrete målsætninger, aktiviteter og indsatsområder indenfor fire arbejdsområder: innovation, miljø, uddannelse og kommunikation.

Del:

Plastindustriens strategi 2020-2023

Vores nye strategi for 2020-2023 bygger videre på Plastindustriens nuværende arbejde, hvor grøn omstilling, uddannelse, innovation og bredt samarbejde er nogle af nøgleordene:

Klik her for download af Plastindustriens strategi 2020-2023.

Vision

Vores vision er det, vi stræber efter, og den omfatter hele plastbranchen:

Plastindustrien designer fremtidens løsninger på globale udfordringer og styrker Danmarks position som et innovativt, kompetent og ansvarligt produk­tionsland, hvor vi vil passe bedre på vores ressourcer gennem grøn omstilling.

Mission

Vores mission er det, vi arbejder for, og den er rettet mod Plastindustrien som forening:

Plastindustrien vil sikre danske plastvirksomheder optimale rammer for succes ved at klæde dem på til fremtiden, hvor den grønne omstilling er forudsætningen for, at vi passer bedre på vores ressourcer og skaber nye attraktive arbejdspladser.

Kernefortælling

Vores kernefortælling er visionen og missionen omsat til daglig tale.

Vores medlemmer bruger plastens unikke egenskaber til at designe løsninger på samfundets udfordringer. 

Plast er en værdifuld ressource med helt unikke egenskaber og utallige muligheder. Når vi bruger plasten rigtigt, kan vi levere uundværlige bidrag til at løse vores samfundsudfordringer nu og i fremtiden.

Eksemplerne er mange:

  • Grøn energi: Vi udvikler vindmøller og solceller, der laver grøn energi.
  • Genanvendelse: Vi arbejder med genbrug og genanvendelse i hele værdikæden, så vores materiale bliver udnyttet bedst muligt, hvilket er med til at spare på samfundets ressourcer og styrke CO2-reduktionen.
  • Mindre madspild: Vi fremstiller avanceret fødevareemballage, der minimerer madspild.
  • Byggeri: Vi skaber nye klimavenlige løsninger til byggeri og infrastruktur.
  • Mindre CO2: Vi minimerer CO2-udslippet i transportsektoren ved at udskifte tunge komponenter med lettere plastdele.
  • Livskvalitet: Vi opretholder livskvaliteten blandt millioner og atter millioner af mennesker med sundheds- og medicoprodukter.
  • Kreativitet: Vi stimulerer kreativitet og leg med verdenskendte legetøjsprodukter.
  • Design: Vi begejstrer med møbler og boliginventar, hvor design og komfort er i højsædet.
  • Energieffektivitet: Vi udvikler nye bæredygtige plastmaterialer og mere energieffektiv produktionsteknologi.

Når plast bliver brugt med omtanke, så bliver det genbrugt og genanvendt, og det ender aldrig i naturen. For at når dertil kræver det, at mange forskellige aktører i samfundet – ikke mindst plastbranchen selv – forandrer sig og er med til at rykke os tættere på målet om en cirkulær økonomi.

Vi stræber efter endnu mere innovativ, kompetent og ansvarsfuld plastproduktion, hvor vi både har fokus på at sætte turbo på den grønne omstilling og skabe flere attraktive arbejdspladser.

Vi går til opgaven med udgangspunkt i, at vi – i fællesskab med vores omverden – skal være med til at finde de nødvendige løsninger, som sikrer, at vi passer bedre på klodens ressourcer.