Bliv klogere på forretningsudvikling og innovation

I Plastindustrien hjælper vi vores medlemmer med at udvikle forretningen, styrke konkurrenceevnen og hjælpe til med den grønne omstilling. Derudover holder vi også skarpt øje med nye innovationstrends, så vi altid er i stand til at videreformidle værdifuld viden fra branchen gennem spændende arrangementer og konkrete redskaber.

Del:

Plastindustrien har en klar målsætning om at styrke medlemsvirksomhedernes vækst og indtjeningsmuligheder. Det gør vi bl.a ved at forbedre rammebetingelserne gennem politisk interessevaretagelse, men i høj grad også gennem fælles aktiviteter og videndeling internt i branchen.

Vi har ingen fast model for, hvordan vi arbejder med de forskellige områder, da vi ikke ønsker en fastlåst tilgang til tingene.

Vi benytter dog gerne eksterne eksperter til at udfordre ’sådan plejer vi at gøre’-tankegangen kombineret med præsentationer af konkrete virksomhedscases fra branchen og håndgribelige.

Det sikrer, at vi samlet set får klædt vores medlemmer på til at gøre en reel forskel ude i deres egen virksomhed.

Få styr på de nyeste trends i branchen

Der sker en rivende udvikling inden for bl.a. teknologi, materialer, kemi og miljø, hvor det er afgørende, at vores medlemmer er up-to-date med den nyeste viden.

Virksomhederne skal hele tiden tilpasse sig ny lovgivning, men forandringer er også gerne lig med nye muligheder for produktudvikling og øget omsætning. Vi mener, at det er vores opgave at støtte medlemmerne, så de slår til, når chancen byder sig.

Den konstante innovation inden for plastbranchen gør det imidlertid svært for den enkelte virksomhed at overskue den fulde udvikling, men der træder vi i Plastindustrien til med en hjælpende hånd.

Vores medlemmer kan søge rådgivning hos os om de nyeste trends – enten gennem deltagelse i arrangementer og netværk eller gennem direkte kontakt til Plastindustriens sekretariat. Vi ved ikke alt, men vi kan stensikkert henvise til en relevant person uanset om dit spørgsmål handler om 3D-print eller nanoteknologi.

Vi arbejder tæt sammen med ATV-SEMAPP, Polymerteknisk Selskab og en række andre videnstunge aktører.