Kontingentsatser for medlemskab af Plastindustrien

Din virksomheds kontingent er baseret på omsætning. Kontingentet beregnes konkret ud fra den del af medlemmets omsætning, der har relation til plast.  Se satserne nedenfor.

Del:

For plastforarbejdende virksomheder:

Din virksomheds omsætning Pris pr. år
Omsætning under 2 mill. 8.400 kr.
Omsætning fra 2 til 5 mill. 12.000 kr.
Omsætning fra 5 til 10 mill. 15.800 kr.
Omsætning fra 10 til 20 mill. 23.160 kr.
Omsætning fra 20 til 35 mill. 35.320 kr.
Omsætning fra 35 til 50 mill. 50.000 kr.
Omsætning fra 50 til 100 mill. 63.920 kr.
Omsætning fra 100 til 200 mill. 87.920 kr.
Omsætning fra 200 til 500 mill. 117.040 kr.
Omsætning over 500 mill. 146.400 kr.

For plastforarbejdende medlemsvirksomheder, defineres omsætning som al til ind- og udland faktureret omsætning med fradrag af kasserabat, omsætningsafgifter og lignende.

For leverandører mv.:

Din virksomheds omsætning Pris pr. år
Omsætning under 2 mill. 6.360 kr.
Omsætning fra 2 til 5 mill. 8.880 kr.
Omsætning fra 5 til 10 mill. 11.720 kr.
Omsætning fra 10 til 20 mill. 17.120 kr.
Omsætning fra 20 til 35 mill. 26.240 kr.
Omsætning fra 35 til 50 mill. 37.040 kr.
Over 50 mill. 42.560 kr.

For leverandører til plastindustrien defineres omsætningen som værdien af salg til det danske marked, uanset hvorledes fakturering finder sted.

Plastindustriens bestyrelse kan fastsætte et særligt kontingent for ekstraordinære medlemmer, der ikke falder ind under de to primære kategorier.