Kontingentsatser for medlemskab af Plastindustrien

Din virksomheds kontingent er baseret på omsætning. Kontingentet beregnes konkret ud fra den del af medlemmets omsætning, der har relation til plast.  Se satserne nedenfor.

Del:

For plastforarbejdende virksomheder:

For plastforarbejdende medlemsvirksomheder, defineres omsætning som al til ind- og udland faktureret omsætning med fradrag af kasserabat, omsætningsafgifter og lignende.

Din virksomheds omsætning Pris pr. år
Omsætning under 2 mill. 10.000 kr.
Omsætning fra 2 til 5 mill. 15.000 kr.
Omsætning fra 5 til 10 mill. 20.000 kr.
Omsætning fra 10 til 20 mill. 25.000 kr.
Omsætning fra 20 til 35 mill. 40.000 kr.
Omsætning fra 35 til 50 mill. 55.000 kr.
Omsætning fra 50 til 100 mill. 70.000 kr.
Omsætning fra 100 til 200 mill. 95.000 kr.
Omsætning fra 200 til 500 mill. 130.000 kr.
Omsætning fra 500 til 750 mill. 160.000 kr.
Omsætning fra 750 til 1 mia. 180.000 kr.
Omsætning over 1 mia. 200.000 kr.

For leverandører

For leverandører til plastindustrien defineres omsætningen som værdien af salg til det danske marked, uanset hvorledes fakturering finder sted.

Din virksomheds omsætning Pris pr. år
Omsætning under 2 mill. 8.000 kr.
Omsætning fra 2 til 5 mill. 11.000 kr.
Omsætning fra 5 til 10 mill. 15.000 kr.
Omsætning fra 10 til 20 mill. 22.000 kr.
Omsætning fra 20 til 35 mill. 31.000 kr.
Omsætning fra 35 til 50 mill. 45.000 kr.
Omsætning fra 50 mill. til 75 mill. 52.000 kr.
Omsætning fra 75 mill. til 100 mill. 60.000 kr.
Omsætning over 100 mill. 70.000 kr.

Plastindustriens bestyrelse kan fastsætte et særligt kontingent for ekstraordinære medlemmer, der ikke falder ind under de to primære kategorier.