Plastindustriens HR- og uddannelsesnetværk

Plastindustrien faciliterer et HR- og Uddannelsesnetværk, som består af uddannelsesansvarlige medarbejdere i plastbranchen. Medlemsskabet i netværket er åbent for alle, og det er gratis for Plastindustriens medlemmer.

Del:

Plastindustrien har oprettet et HR- og uddannelsesnetværk. Formålet er at samarbejde og udveksle erfaringer om uddannelse og rekruttering til plastbranchen gennem relevante aktiviteter.

Netværket er åbent for alle og omkostningsfrit for Plastindustriens medlemmer. Plastindustrien forbeholder sig dog ret til at foretage individuelle vurderinger af eksterne medlemmer.

Formål med HR- og uddannelsesnetværket

Netværket er målrettet HR- og uddannelsesansvarlige medarbejdere, og formålet er:

  • at vise hvor attraktiv plastbranchen er, og hvor mange forskellige uddannelses- og jobmuligheder vi byder på
  • at samarbejde og erfaringsudveksle om uddannelse og rekruttering til branchen gennem relevante aktiviteter
  • at validere og ajourføre Plastindustriens strategiske fokus på uddannelsesområdet

– Vores branche står overfor nogle store udfordringer på uddannelsesområdet, særligt rekruttering af elever til de faglærte uddannelser, så det er af helt afgørende betydning, at vi står sammen som branche, udtaler Jo Dietrich, uddannelseskonsulent i Plastindustrien. Hun uddyber:

– Derfor håber jeg, at flere vil være en del af netværket – uanset om man vil deltage aktivt eller i højere grad holde sig orienteret om forskellige nye tiltag.

Medlemmer

HR- og Uddannelsesnetværket består aktuelt af medlemmer fra en række forskellige virksomheder i branchen, herunder: LEGO, Grundfos, Fiberline Composites, DBI Plastics, Primo Danmark, Bogense Plast, DD Plast, Epsotech, Mouldflo, Tech College Aalborg, Den Jyske Håndværkerskole, AMU Syd, Ulstrup Plast, Saxe Group, HBN-Teknik, Industriens Uddannelser, DTU Risø, RPC Superfos, HN Group, Melitik, m.fl..

Plastindustriens uddannelsestiltag

Plastindustrien har iværksat følgende tiltag for at uddanne og tiltrække kvalificerede medarbejdere på den korte og lange bane:

Birthe Andersen, uddannelseskonsulent i LEGO Koncernen, er med i netværket og deltog opstartsmødet i maj 2019.

– Det er godt at vi får taget hul på at samarbejde om rekruttering af lærlinge til plastmageruddannelsen. Vi er alle i samme båd og kan med fordel dele de erfaringer vi har, udtaler Birthe Andersen, uddannelseskonsulent i LEGO Koncernen.

Deltag i samarbejdet om rekruttering

Jo Dietrich, uddannelseskonsulent i Plastindustrien, opfordrer endnu flere virksomheder til at gøre en ekstra indsats i forhold til uddannelse og rekruttering – eksempelvis ved at støtte op om ovenstående projekter og/eller ved at gå i dialog med lokale skoler og uddannelsesinstitutioner.

Netværket mødes to gange årligt i februar og august. Kontakt Jo Dietrich, hvis du vil høre om næste møde.

LÆS OGSÅ: Plastindustrien har brug for flere faglærte NU

Som medlem af HR & Uddannelsesnetværket får du:

  • To årlige netværksmøder sammen med andre medlemmer om aktuelle temaer som  fx rekruttering i februar og september, samt invitation til relevante arrangementer i Plastindustrien.
  • Løbende nyt fra Plastindustriens uddannelseskonsulent om relevante tiltag, projekter og lovgivning om uddannelse og rekruttering
  • Sparring, videndeling og mulighed for samarbejde om fælles indsatser med netværkets medlemmer

Har du spørgsmål til netværket, eller ønsker du at deltage? Kontakt tovholder Jo Dietrich, uddannelseskonsulent i Plastindustrien: jd@plast.dk / 2489 3247.