Bliv en del af vores netværk om plastgenanvendelse

Plastindustriens to netværk for virksomheder/ plastens værdikædeaktører med interesse for genanvendelse af plastaffald. Det ene er Netværk for genanvendelse af plast, det andet er Netværk for cirkulær plastemballage.

Del:

Der etableres to netværk for virksomheder/plastens værdikædeaktører med interesse for genanvendelse af plastaffald. Det første er ’Netværk for genanvendelse af plast’, som primært beskæftiger sig med genanvendelse af plast fra erhvervet, såsom byggeri, landbrug, detail, medicinsk udstyr og lignende.

Det andet er ’Netværk for cirkulær plastemballage’, som er en tilkobling af Forum for cirkulær plastemballage, hvor aktører, der har deltaget i Forummet sammen med nye aktører, viderefører handlinger i et netværk med fokus på plastaffaldet, der ender i husholdningen.

Formålet med at drive de to netværk er at sætte gang i udviklingen indenfor genanvendelse af plast i praksis.

Til netværksmøderne vil der være fokus på emner som:

 • Innovativt samarbejde på tværs I værdikæden
 • Sætte handling bag hensigten-eks. via udvikling og implementering af frivillige erklæringer om design-og indsamlingskrav, der kan underskrives af flere inden for en branche -herunder beregning af business cases
 • Fokus på design til adskillelse og genbrug/genanvendelse
 • Efterspørgslen – hvad kan plastmaterialet blive til/hvem vil aftage genbrugsplast
 • Hvilken kvalitet skal plasten være når den skal genanvendes, hvis det skal højne kvaliteten og værdien
 • Logistik og smart indsamling/returtagningssystemer samt økonomien omkring det

Netværkene giver dig

 • Adgang til den nyeste viden indenfor håndtering, sortering og forarbejdning af plastaffald
 • Virksomhedsbesøg hos indsamlere, sorterings- og distributionsvirksomheder mv.
 • Mulighed for at medvirke til udarbejdelsen af konkrete anbefalinger bl.a. til politikere, kommuner og affaldsselskaber
 • Mulighed for professionel sparring med andre repræsentanter inden for plastbranchen, der også arbejder med genanvendelse
 • Oplæg og diskussioner om de forretningsmæssige muligheder og barrierer indenfor genanvendelse af plast i forhold til råvarer, maskiner, kundekrav og forbrugersikkerhed

Netværkene fungerer som videndelingsplatform, og netværket giver mulighed for at sammenfatte best practice inden for genanvendelse og ressourceoptimering samt at vurdere det mulige forretningspotentiale.

3 årlige møder over hele landet

Plastindustriens netværksmodel består af 3 årlige møder med et skarpt styret program på dagens tema og fokus på deltagernes aktuelle ønsker.

Netværkene er målrettet repræsentanter fra virksomheder, hvor genanvendelsesagendaen er relevant for jeres branche.

Du har beslutningskompetence indenfor din virksomhed, og du er indstillet på at være aktiv, dele dine erfaringer med netværket samt tage del i drøftelserne af udfordringer og muligheder i forhold til genanvendelse. Vi sætter stor pris på nysgerrighed og humor. Fortrolighed er et ufravigeligt krav.

De to netværk er gratis at deltage i for Plastindustriens medlemmer. For ikke-medlemmer koster det 1500 kroner årligt at deltage i et netværk.

Ønsker du at deltage i netværkene, eller vil du have yderligere information om arbejdet i netværket kan du kontakte miljøpolitisk chef i Plastindustrien Christina Busk: cb@plast.dk eller 2949 4564.