Bliv en del af vores netværk om plastgenanvendelse

netværk plast genanvendelse

Plastindustrien har lanceret et nyt netværk for personer, der har interesse for plastgenanvendelse, som er et tema, der er hastigt stigende opmærksomhed omkring – både politisk og forretningsmæssigt.

Del:

I november 2015 lancerede Plastindustrien et nyt netværk for plastgenanvendelse.

Netværket fungerer som videndelingsplatform, og netværket giver mulighed for at sammenfatte best practice inden for genanvendelse og ressourceoptimering samt at vurdere det mulige forretningspotentiale.

3 årlige møder over hele landet

Plastindustriens netværksmodel består af 3 årlige møder med et skarpt styret program på dagens tema og fokus på deltagernes (12-16 personer) aktuelle ønsker.

Netværket for plastgenanvendelse er målrettet personer, hvor genanvendelsesagendaen er relevant for dig og dit fagområde.

Du har beslutningskompetence indenfor din virksomhed, og du er indstillet på at være aktiv, dele dine erfaringer med netværket samt tage del i drøftelserne af udfordringer og muligheder i forhold til genanvendelse. Vi sætter stor pris på nysgerrighed og humor. Fortrolighed er et ufravigeligt krav.

Emnet på netværkets første møde var ’Kommissionens plan for cirkulær økonomi – hvad betyder den for genanvendelse af plast i Danmark?’.

Mulige temaer for de kommende møder er fx:

  • Identifikation af sektorer med særligt potentiale
  • Udbud, konkurrencepræget dialog og konsortier
  • REACH og genanvendelse
  • Erfaringer fra udlandet
  • Certificering, kvalitetssikring, sporbarhed og legasive additives.

Ønsker du at deltage i netværket, eller vil du have yderligere information om arbejdet i netværket kan du kontakte miljøpolitisk chef i Plastindustrien Christina Busk: cb@plast.dk eller 2949 4564.