Plastindustriens kommunikationschef takker af

Plastindustriens kommunikationschef Lars Hall Bæk Farsøe har efter sammenlagt 9 år i foreningen valgt at søge nye græsgange. Fremover skal han bestride en stilling som kommunikationschef hos Dagrofa Foodservice.

Efter ni gode år er Lars Hall Bæk Farsøe ved udgangen af januar 2022 stoppet som kommunikationschef i brancheforeningen Plastindustrien. Hans punktum blev markeret ved en afskedsreception for kollegaer, familie og nære samarbejdspartnere.

Del:

Plastindustrien har sagt tak for denne gang til foreningens kommunikationschef Lars Hall Bæk Farsøe, som har besluttet at søge nye udfordringer.

– Det er et vemodigt farvel. Men det er nok også meget sundt at rykke videre for at prøve sig selv af i en anden sammenhæng. Det giver også sekretariatet mulighed for at gå nye veje og fokusere på andre løsninger end dem, jeg har valgt, siger Lars Hall Bæk Farsøe.

Punktummet blev for nyligt markeret på ordentlig vis ved en afskedsreception for kollegaer, familie og nære samarbejdspartnere.

Lars Hall Bæk Farsøe startede sin tid i Plastindustrien som kommunikationsstudent tilbage i 2013. Kort tid senere blev han fastansat som kommunikationskonsulent i sekretariatet.

Siden er han blevet forfremmet af et par omgange, og i 2019 blev han ansat som ny kommunikationschef i forbindelse med, at daværende kommunikationschef Asbjørn Lindsø søgte nye udfordringer.

Fremover skal Lars Hall Bæk Farsøe bestride en nyoprettet stilling som kommunikationschef hos Dagrofa Foodservice.

Ni år med stor udvikling

Siden 2013 har Plastindustrien været gennem en markant omstilling, både strategisk og kommunikationsmæssigt.

Daværende kommunikationschef Asbjørn Lindsø sparkede nye døre ind til en mere effektiv kommunikation, bl.a. med et på daværende tidspunkt nytænkende fokus på sociale medier, fortæller Lars Hall Bæk Farsøe til Plastforum.

Da Thomas Drustrup trådte til som adm. direktør i 2014, tog udviklingen for alvor fart:

– Ved at åbne kommunikationskanalerne og fortælle mere frit fra leveren var vi rustet til den nye virkelighed, som vi nærmest måtte navigere i over natten. Plasten gik fra at være et nærmest anonymt materiale til at være ret udskældt. Vi var derfor også klar, da plastdebatten begyndte at accelerere for alvor.

Lars Hall Bæk Farsøe uddyber, at han i branchen generelt har oplevet en stigende åbenhed og lyst til at tage del i plastdebatten:

– Man er ikke så bange for at åbne munden og frygte, at konkurrenten stjæler idéerne, fordi man udsender en pressemeddelelse eller inviterer pressen indenfor. Jeg oplever også – set internt – at der for os i Plastindustrien nu er en legitim platform for at blive opfattet som en konstruktiv og legitim aktør. Det er jeg ret stolt af. Havde man valgt en mere lukket tilgang, havde man stået et andet sted, end man gør i dag.

Lars Hall Bæk Farsøe var med til at udfolde foreningens realistiske og nuancerende tilgang til plastdebatten yderligere, da han som kommunikationschef tog initiativ til kampagnen ‘Realistisk om plast’, der blev lanceret forrige år med stor succes.

Plastindustrien ser frem til inden længe at kunne præsentere foreningens nye kommunikationschef, som er ansat og tiltræder den 1. marts 2022.

LÆS OGSÅ: Plastforums portræt af kommunikationschef Lars Hall Bæk Farsøe