Manualen: Sådan gør du

Operation Clean Sweep er bygget omkring fem simple trin, der sikrer, at plast ikke ender i natur og afløb i forbindelse med plastproduktion.

Del:

Nedenstående oversigt giver et overblik over proceduren der gennemgås efter tilmelding:

Hvert trin uddybes grundigt i manualen der findes på dansk her.

Trin 1 – Tilslutning til Operation Clean Sweep

 • Tilmeld din virksomhed her.

Trin 2 – Vurdering af virksomhedens situation og behov

 • Overholdelse af alle love og regler der omfatter spild af råvarer, herunder bl.a. miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen.
 • Vurdering af virksomhedens indretning og maskiner.
 • Vurdering af om virksomhedens medarbejdere har og følger aftalte procedurer.
 • Identificer mulige problemområder og lav nødvendige procedurer for at adressere problemerne.
 • Kommuniker erfaringer og muligheder til resten af branchen.

Trin 3 Gennemfør nødvendige opgraderinger i virksomhedens indretning, maskiner og udstyr

 • Det kan fx være at:
 • Placere koste eller opsugere i nærheden af maskiner eller hvor råvarerne i øvrigt håndteres.
 • Sørge for at råvareemballagen er helt tømt, før den returneres til leverandøren.

Trin 4 – Skab opmærksomhed og medejerskab blandt medarbejdere

 • Etabler procedurer som reducerer spild af råvarer – evt. som tilføjelse til det eksisterende miljøledelsessystem.
 • Sørg for at procedurerne er let tilgængelige for medarbejdere
 • Tilrettelæg og gennemfør jævnlige uddannelsesforløb og opmærksomhedskampagner for medarbejderne.
 • Udpeg ansvarlige medarbejdere til at lede og følge arbejdet.
 • Sørg for at medarbejdere har mulighed for at komme med forslag der kan forbedre arbejdet.

Trin 5 – Følg op og underbyg initiativet; når ledelsen er opmærksom på problemet, er medarbejderen det også

 • Gennemfør jævnlige interne inspektioner af fabriks- og lagerarealer ligesom parkeringsarealer, kloaksystemer og omkringliggende vejarealer kontrolleres.
 • Søg hele tiden efter mulige forbedringer og del best practise.