Hvor meget affald er der i havene?

Det er umuligt at vide præcis hvor meget affald, der er i havene. Fra flere sider er der dog givet kvalificerede skøn.

Del:

Ifølge FN’s Miljøprogram UNEP udledes der hvert år omkring 11 mio. tons affald til verdens have. Kommunernes internationale miljøorganisation KIMO anslår at 20.000 tons affald hvert år bliver dumpet i Nordsøen.

En stor del af det affald, som flyder i havene og langs kysterne er plastaffald som flasker og dunke, kapsler, reb, fiskenet og poser. Det er ikke overraskende, da plast er et let materiale, som nemt føres med vinden og via floder og vandløb ender langs kysterne og i havet.

 

At plast er let betyder også, at plastaffald er meget synligt. Hvor mange andre materialer vil synke til bunds, så flyder plast i overfladen. Der er derfor også affald af mange andre typer af materialer i havet, men det ser vi bare ikke.

 

Kommunernes internationale miljøorganisation KIMO anslår således, at ud af de ca. 20.000 tons affald, der hvert år bliver dumpet i Nordsøen, så synker ca. 70% til bunds.

 

Gennem partnerskabet Projekt Plastfrit Hav arbejdede Plastindustrien sammen med Det Økologiske Råd og Plastic Change om bl.a. at indsamle viden om plastaffald i havet inkl. kilderne til forureningen.