Hvad betyder affald i havet for miljøet?

Plast i havet har både synlige og mindre synlige skadevirkninger på dyr, miljø og potentielt mennesker. Vores viden er stadig begrænset, og Plastindustrien støtter derfor forskningen på området.

Del:

Den miljømæssige udfordring ved plastaffald i havet er tydelige. Havpattedyr, fugle og fisk risikerer at dø, når de bliver viklet ind gamle fiskenet, reb og plastposer eller sluger plaststykker som kapsler og andre mindre dele.

Ud over de større og synlige plastdele består plastaffaldet i havet også af mikroplast.

Mikroplast dækker over to typer af plast:

  1. Plastgranulat som er råvaren til fremstilling af plastprodukter og som også bruges i fremstillingen af kosmetiske produkter som fx skrubbeprodukter til ansigtet og kroppen.
  2. Plastfragmenter som opstår, når plast nedbrydes eller opløses enten på land eller i havet.

Forskerne ved stadig meget lidt om, hvorvidt mikroplast kan medføre, at skadelige stoffer ophobes i fødekæden, og dermed om det kan udgøre en trussel for mennesker og økosystemerne. Det er derfor et område, der skal forskes langt mere i, hvilket Plastindustrien støtter aktivt. Det sker bl.a. gennem Projekt Plastfrit Hav.

Ifølge GESAMP (et rådgivende udvalg under FN) viser den nyeste viden om mikroplast, at over 80% af mikroplasten stammer fra aktiviteter på land.