Projekt Plastfrit Hav: Plastindustrien og NGO’er i fælles kamp mod plast i havet

projekt plastfrit hav skal finde løsninger på plast i havet

Projekt Plastfrit Hav er et partnerskab mellem Plastindustrien og Plastic Change og Det Økologiske Råd. Over 11 mio. kr. er afsat til til fire forskellige projekter, der skal bidrage med løsninger på problemer med plast i havene.

Del:

I december 2014 indledte Plastindustrien et partnerskab med de to NGO’er Plastic Change og Det Økologiske Råd med det fælles mål at komme problemer med plast i havet til livs.

I januar 2016 bevilgede VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN 8,9 millioner kroner til partnerskabets arbejde og fire konkrete projekter med en række samarbejdspartnere, der løb frem til 2018.

Det nu afsluttede projekt blev i 2018 hædret med den prestigefyldte miljøpris National Energy Globe Award. Med den nationale pris kom også en nominering til den internationale pris Energy Globe World Award.

Projektpartnerne har i fællesskab lavet en afrundingsvideo, som du kan se her:

Med egen-og medfinansiering involverede Projekt Plastfrit Hav projekter, der havde til formål at beskytte havmiljøet mod plast forurening, for over 11 millioner kroner.

Disse fire delprojekter udgjorde Projekt Plastfrit Hav:

Bænken & Spanden:

1.000 tons plastik skyller årligt op på den danske vesterhavskyst. Projektet hylder de flere tusinde frivilliges oprydningsindsats og sætter spot på problemet med plastforurening. Samtidig viser vi, hvor stor en værdi plasten stadig har. Plastikken sorteres og laves til bænke og spande, der opstilles i kystkommuner som symboler på, at vi ikke må tabe plastikken til havmiljøet, og at plast endda rummer et stort genbrugspotentiale.

Primære partnere i projektet er KIMO, KRADS, Aage Vestergaard Larsen A/S og Dansk Rotations Plastic ApS.

Se mere i videoerne her:

Plastfri Roskilde Fjord:

Roskilde Fjord, med den nye nationalpark, ’Skjoldungernes Land’, fungerer som model på hvordan lokale aktører kan beskytte deres lokalitet imod plastforurening i fremtiden. En model til efterlevelse. Fjorden kortlægges systematisk for indhold af plastik i alle de økologiske matricer; vandsøjlen, fjordbunden, organismerne osv. Det analyseres, om der foregår transport af plastik i fødekæden i det lokale økosystem.

Rensningsanlæg analyseres for udslip og det testes om membranteknologi kan rense vandet yderligere for plastik. Alle kilder kortlægges og de lokale nuværende brugere involveres i en proces, der skal sikre at fjorden i fremtiden ikke forurenes yderligere med plastik. Sideløbende med projekt Plastfri Roskilde Fjord, udvikles der et tværfagligt undervisningsmateriale, i samarbejde med lokale gymnasier, hvilket vil styrke det lokale engagement.

De væsentligste partnere er Aarhus Universitet, Roskilde Universitet, Alfa Laval, Grundfos, EnviDan og Gyldendal samt en række lokale aktører ved fjorden.

Fra app til dialog:

En skrubbecreme kan indeholde op til 400.000 stykker mikroplastik, bevidst tilsat selvom der findes naturlige alternativer. Projektet udgiver en dansk baseret app, der guider forbrugerne uden om kosmetikprodukter med et indehold af mikroplastik. Samtidig føres en kampagne der skal give politiske indspark til debatten om brugen af mikroplast i plejeprodukter.

Målet er, at der, som i USA, kommer et forbud mod brugen af mikroplast i kosmetiske produkter. Første delmål er at påvirke den danske regering, så den aktivt arbejder for, at EU gennemfører en sådan lov.

Plastic Soup Foundation, som står bag udviklingen af den oprindelige app ’Bead the microbead’, er partner i projektet.

Skønheden og Udyret:

Fotokonkurrencen sætter, blandt havets brugere, herunder fiskere, dykkere og sejlere, spot på den smukke men beskæmmede havnatur. De bedste fotografier udvælges af den kompetente jury.  Prisoverrækkelsen på Den Blå Planet, efterfølges af debat med miljøpolitikere omkring problemet med plastik i den danske natur.

Primære partnere er Den Blå Planet og Kingfish Dive & Travel.