Derfor skal din virksomhed være med i Operation Clean Sweep

Plastaffald i havene er et stigende problem. Med Operation Clean Sweep kan din virksomhed sende et markant signal om, at I er en del af løsningen på problemet.

Del:

Plast ender i havet på mange måder. Størstedelen er et resultat af mangelfuld affaldshåndtering. Meget stammer fx fra lossepladser. Herfra fører vind, floder og afløb det til verdenshavene. Et reduceret spild af plastråvarer på virksomhederne kan dog også spille en rolle i løsningen af problemet.

Plastråvarer kan havne i afløb fra spild og uheld på virksomhederne. Herfra føres de via kloaksystemet til rensningsanlæggene og videre til vandmiljøet. God husholdningsskik på den enkelte virksomhed sætter fokus på problemet ved kilden.

Vis I er en del af løsningen

Formålet med Operation Clean Sweep er derfor først og fremmest at bidrage til at komme problemet med plast i havene til livs. Samtidig giver det virksomhederne muligheden for at demonstrere ansvarlighed og sende et markant signal, om at man er en del af løsningen på problemet – ikke en del af problemet.

Når du tilmelder dig, får du et certifikat som bevis på, at din virksomhed nu er officiel Operation Clean Sweep-partner. Certifikatet bliver lagt på Plastindustriens hjemmeside og kan frit bruges af virksomheden. Du får også et banner, som du kan bruge på din virksomheds hjemmeside eller til anden markedsføring.