Hvor kommer plastaffald i havet fra?

Plastaffald i havet kommer fra mange forskellige steder. 80 pct. er affald fra landjorden, der af forskellige årsager er endt i havet. Uanset hvor det kommer fra, så er det dog os mennesker, der er ansvarlig for, at det sker. Affaldshåndteringen skal i fokus, hvis vi skal problemet til livs.

Del:

Der er en helt primær årsag til, at affald ender i havet: Mennesket.

Den helt oplagte løsning på problemet er derfor også, at vi mennesker bliver bedre til at håndtere vores affald.

Affaldet ender i havet via mange forskellige ruter. At dæmme op for problemet er derfor også en kompliceret opgave, hvor mange delementer skal spille sammen. FN’s Miljøprogram UNEP vurderer, at globalt set stammer 80% af det affald, som ender i havet, fra landbaserede aktiviteter:
 • Lossepladser
 • Industri
 • Udledninger fra stormflodsafløb
 • Ubehandlet spildevand
 • Turisme (affald efterladt på strande og kyster)
De resterende 20 % kommer fra aktiviteter på havet:
 • Containertransport
 • Færger og krydstogtsskibe
 • Offshore industri (olie- og gasplatforme)
 • Illegal dumping på havet
 • Efterladt fiskeriudstyr som net og liner

Hvad ender på de europæiske strande?

Ifølge en undersøgelse fra EU-Kommissionen er der nogle specifikke plastprodukter, som udgør 70 % af det affald, der oftest findes på europæiske strande.

Disse er:

 • Sugerør
 • Vatpinde
 • Engangsplastbestik og tallerkener
 • Ballonpinde
 • Plastikkopper
 • Madbeholdere til take-away
 • Slikpapir og chips poser
 • Vådservietter og hygiejnebind
 • Cigaretskodder
 • Drikkevarebeholdere
 • Plastikposer

På baggrund af ovenstående analyse har EU vedtaget engangsplastdirektivet, som skal sikre øget genanvendelse og forebygge plast i havet/naturen generelt. Det har senere vist sig, at direktivet også skaber udfordringer.

Meget plastaffald kommer via floder

Et studie fra 2021 viser, at mere end 1000 floder står for 80% af den plastaffald som udledes til havene.

Forskerne har undersøgt makroplastudledningen fra over 100.000 floder og vandløb på verdensplan. De har fundet frem til, at der fra over 30.000 af dem udledes plastaffald til havene og at over 1000 af dem står for 80 % af den samlede mængde plastaffald i havene.

Derudover fandt de også frem til at især mindre floder tæt på bebyggelse bidrager til plastforureningen. Resultaterne viser dermed, at faktorer som bl.a. hvor tæt affaldshåndteringen er på floderne har stor betydning for plastforureningen i havene.