Hvor kommer plastaffald i havet fra?

Plastaffald i havet kommer fra mange forskellige steder. 80 pct. er affald fra landjorden, der af forskellige årsager er endt i havet. Uanset hvor det kommer fra, så er det dog os mennesker, der er ansvarlig for, at det sker. Affaldshåndteringen skal i fokus, hvis vi skal problemet til livs.

Del:

Der er en helt primær årsag til, at affald ender i havet: Mennesket.

Den helt oplagte løsning på problemet er derfor også, at vi mennesker bliver bedre til at håndtere vores affald.

Affaldet ender i havet via mange forskellige ruter. At dæmme op for problemet er derfor også en kompliceret opgave, hvor mange delementer skal spille sammen. FN’s Miljøprogram UNEP vurderer, at globalt set stammer 80% af det affald, som ender i havet, fra landbaserede aktiviteter:
 • Lossepladser
 • Industri
 • Udledninger fra stormflodsafløb
 • Ubehandlet spildevand
 • Turisme (affald efterladt på strande og kyster)
De resterende 20 % kommer fra aktiviteter på havet:
 • Containertransport
 • Færger og krydstogtsskibe
 • Offshore industri (olie- og gasplatforme)
 • Illegal dumping på havet
 • Efterladt fiskeriudstyr som net og liner

Hvad ender på de europæiske strande?

Ifølge en undersøgelse fra EU-Kommissionen er der nogle specifikke plastprodukter, som udgør 70 % af det affald, der oftest findes på europæiske strande.

Disse er:

 • Sugerør
 • Vatpinde
 • Engangsplastbestik og tallerkener
 • Ballonpinde
 • Plastikkopper
 • Madbeholdere til take-away
 • Slikpapir og chips poser
 • Vådservietter og hygiejnebind
 • Cigaretskodder
 • Drikkevarebeholdere
 • Plastikposer

På baggrund af ovenstående analyse har EU vedtaget engangsplastdirektivet, som skal sikre øget genanvendelse og forebygge plast i havet/naturen generelt. Det har senere vist sig, at direktivet også skaber udfordringer.

Meget plastaffald kommer via ti floder

Et studie fra år 2017 ‘Export of Plastic Debris by Rivers into the Sea‘ viser, at der er særligt ti floder – otte asiatiske og to afrikanske floder – som er med til at føre plast ud i havet.

Forskerne har undersøgt plastudledningen fra de 1.350 største floder på verdensplan og har fundet frem til, at det er de ti floder, som står for ca. 90% af den samlede ‘flodudledning’ af plast til havet.

Disse floder er fra områder med hundrede millioner af mennesker i fx Kina og Indien, og hvor der er industrialisering, dvs. stor produktion af forskellige produkter, men der er ingen skraldespande ved hvert hus og ingen til at tømme dem.