Hvor kommer plastaffald i havet fra?

Plastaffald i havet kommer fra mange forskellige steder. 80 pct. er affald fra landjorden, der af forskellige årsager er endt i havet. Uanset hvor det kommer fra, så er det dog os mennesker, der er ansvarlig for, at det sker. Affaldshåndteringen skal i fokus, hvis vi skal problemet til livs.

Del:

Der er en helt primær årsag til, at affald ender i havet: Mennesket. Den helt oplagte løsning på problemet er derfor også, at vi mennesker bliver bedre til at håndtere vores affald.

Affaldet ender i havet via mange forskellige ruter. At dæmme op for problemet er derfor også en kompliceret opgave, hvor mange delementer skal spille sammen. FN’s Miljøprogram UNEP vurderer, at globalt set så stammer 80% af det affald, som ender i havet, fra landbaserede aktiviteter:
  • Lossepladser
  • Industri
  • Udledninger fra stormflodsafløb
  • Ubehandlet spildevand
  • Turisme (affald efterladt på strande og kyster)
De resterende 20 % kommer fra aktiviteter på havet:
  • Containertransport
  • Færger og krydstogtsskibe
  • Offshore industri (olie- og gasplatforme)
  • Illegal dumping på havet
  • Efterladt fiskeriudstyr som net og liner

Plastindustrien bakker op om et EU-forbud imod deponering af plastaffald på åbne lossepladser.