Findes der en ø af plast i Stillehavet?

Ofte hører man om affaldsøer eller øer af plastik i verdenshavene. Der er dog langt fra tale om deciderede øer, men områder hvor koncentrationen af plast er højere end andre steder i havene.

Del:

I Stillehavet findes områder med en meget høj koncentration af delvist nedbrudt plast og andet affald. Områderne bliver ofte omtalt som ”plast-øer”.

Der er dog langt fra tale om øer i traditionel forstand. De kan ikke ses med det blotte øje og er langt fra landfaste, men består primært af delvist nedbrudte partikler, som flyder lige under havoverfladen.

Disse koncentrationer af affald opstår, fordi cirkulerende havstrømme suger affaldet ind mod midten, så det ikke kan komme væk igen. Der er mange bud på, hvor stor områderne er, men ingen præcise svar. Størrelsen bestemmes i høj grad af hvilken koncentration af plastpartikler, der anvendes til at definere det berørte område.

Flere danske forskere har også været ude og afvise fænomenet “plast-øer”, en af dem er seniorforsker og phd. ved Aarhus Universitet, Institut for Bioscience, Jakob Strand, der forsker i miljøfarlige stoffer og plastik i verdenshavene.

– Der findes ikke nogle øer af plast, og man kan heller ikke kalde det en plastsuppe. Men der er nogle akkumuleringszoner, hvor der er en højere koncentration end andre steder på grund af havstrømmene, siger Jakob Strand.

Så nej, der findes altså ikke “plast-øer”, som det er muligt at gå på, hvorfor indsamlingen af affaldet heller ikke er ligetil.