Kommunale plasttiltag gør en stor forskel for den grønne omstilling

Hvordan kan de 98 danske kommuner gøre en forskel, når det fx handler om øget plastgenanvendelse? Til inspiration har vi samlet en række konkrete forslag, som vi ved allerede ved virker i praksis.

Del:

Plast er et emne, der ofte bliver diskuteret meget. Dette gælder også kommunalt, hvor flere kommuner har iværksat forskellige plastinitiativer og/eller formuleret egentlige plaststrategier.

I Plastindustrien bakker vi varmt op om tiltag, der eksempelvis forbedrer plastgenanvendelsen og øget brug af genanvendt plast. Det er både en fordel for klimaet og for de mange danske plastvirksomheder, som netop arbejder med disse agendaer.

Vi vil som brancheorganisation gerne dele ud af vores faglige viden, så vi i fællesskab sikrer effektive plastindsatser i hele landet. En vigtig forudsætning for at fremme den grønne omstilling – fx i form af øget plastgenanvendelse – er et styrket samarbejde mellem kommunale aktører og industrien.

Nedenfor har vi samlet en række gode og praktiske eksempler på samarbejde mellem industri og danske kommuner, der forhåbentlig kan fungere som inspiration i kommunerne.

Sæt skub på den grønne omstilling med en kommunal indkøbspolitik

De 98 danske kommuner er en stor ’indkøbsmuskel’. De køber dagligt store mængder emballager (fx til rengøring og fødevarer), møbler, byggematerialer osv. Kommunernes indkøbspolitikker har derfor en væsentlig betydning for hvilke plastprodukter, som danske plastproducerende virksomheder fremstiller.

Vi er dog også bevidste om, at plastområdet er kompliceret. Derfor har vi i samarbejde med Aarhus Kommune udarbejdet en let tilgængelig indkøbsvejledning, som skal sikre en mere fagligt funderet og miljø- og klimamæssig korrekt efterspørgsel på plastprodukter.

Uddrag fra indkøbsvejledningen:

  • Efterspørg så vidt muligt produkter, som helt eller delvist består af genanvendt plast (nogle kalder det ’genbrugsplast’, men det er ikke en korrekt faglig betegnelse), da det sparer CO2.
  • Efterspørg så vidt muligt produkter, som er designet til genbrug og genanvendelse.
  • Produkter af biobaseret plast kan give klimamæssige fordele, men det afhænger af det specifikke produkt. Vær opmærksom på, at biobaseret plast ikke er det samme som bionedbrydelig plast.

Bedre sorteringsmuligheder gør en grøn forskel

En meget vigtig forudsætning for høj kvalitet i genanvendelsesprocessen er borgernes affaldssortering – enten derhjemme eller på kommunernes genbrugsstationer.

Derfor er det vigtigt løbende at forbedre borgernes sorteringsmuligheder – f.eks. ved at indsamle hård og blød plast ved borgernes bopæl.

Også i forhold til EPS (typisk kendt som flamingo) er der forbedringsmuligheder. I skrivende stund er det kun muligt for borgerne i 42 danske kommuner at aflevere EPS på genbrugspladserne. Flere kommuner har bekræftet, at de er i gang med at tilbyde borgerne lignende ordninger, men det er langt fra alle, der er med endnu.

Det er der ellers god grund til, da der er en fin klimagevinst at hente, såfremt kommunerne indsamler EPS til genanvendelse frem for, at det ender til forbrænding. Eksempelvis vurderede Mariagerfjord Kommune i februar 2021, at kommunen sparede ca. 81.000 kg. CO2 om året ved at indsamle EPS til genanvendelse.

Mariagerfjord Kommune oplyste også, at det endda gav kommunen en mindre økonomisk gevinst, da det indsamlede EPS nu kunne sælges til en privat virksomhed.

Indgå partnerskaber med lokale virksomheder

Danske plastvirksomheder er spredt over hele landet. Der er mange gode eksempler på at det kan betale sig at række ud til dem, når det handler om at fremme den lokale grønne omstilling:

Tag kontakt til os

Ønsker du at vide mere om forslag til kommunale plastløsninger, der kan gøre en grøn forskel, kan du altid række ud til vores sekretariat:

Kommunikationschef Lars Hall Bæk Farsøe

E-mail: lff@plast.dk – Tlf. nr: 4233 2811

DOWNLOAD: Notat fra Plastindustrien – Kommunale plasttiltag gør en stor forskel for den grønne omstilling