Nomineret til Plastprisen 2022: Bramming Plast-Industri (BPI)

Bramming Plast-Industri (BPI) er på baggrund af sine innovative og bæredygtige løsninger til genanvendelse af udtjente madrasser nomineret til dette års Plastpris.

Del:

Ifølge Europur kasseres der årligt mere end 40 mio. madrasser i Europa. Langt størstedelen havner i deponi eller forbrænding. Det er en enorm udfordring for hele PU-industrien, som Bramming Plast-Industri (BPI) har set en mulighed i at løse.

Ved at genanvende post-consumer polyurethan-skum har BPI udviklet og lanceret et nyt granulatskum, der er baseret på 100 procent genanvendt skum fra brugte madrasser.

Partnerskab skal føre til yderligere genanvendelse

Den netop påbegyndte opskalerede produktion anvender madrasaffald fra Holland, da der ikke er etableret en tilsvarende infrastruktur i Danmark, som muliggør indsamling af brugte madrasser til genanvendelse. Med henblik på at skabe denne infrastruktur er BPI gået sammen med en række danske kommuner under ledelse af Københavns Kommune i projektet ”Circular Copenhagen Partnership for circular economy for discarded mattresses” med en ambition om at opskalere madrasgenanvendelse i Danmark i 2024.

BPI været en aktiv del af processen og har bidraget til at definere krav og specifikationer til den fremtidige affaldshåndtering. I den sammenhæng er BPI gået udenfor virksomhedens egen værdikæde med henblik på at sikre en øget bæredygtighed samt en mere effektiv genanvendelse af polyurethanaffald.

Udover partnerskabet har BPI på baggrund af indsamlede madrasser fra Holland og Danmark undersøgt en række forhold, der gør sig gældende for genanvendelsen af madrasserne. Igennem mekaniske tests, mikrobiel analyse og risikovurdering, emissionstest samt komplet CertiPUR-analyse har BPI bevist muligheden for at sterilisere og genbruge madrasaffald til granulatskum. Undersøgelserne har vist, at den samme teknologi, som BPI i over 30 år har anvendt til at genbruge postindustrielt polyurethanaffald, kan anvendes til at genbruge de udtjente madrasser.

Direktør for BPI ”Vi vil gerne bidrage til den grønne omstilling”

Adm. direktør i BPI Thomas Tvedergaard Larsen siger i forbindelse med nomineringen:

– Vi vil gerne være med til at rydde op i vores egen branches affaldsstrøm og dermed bidrage til den grønne omstilling. Vi håber også på større vilje i det offentlige til at etablere den infrastruktur, vi efterspørger.

Plastindustrien har siden 1987 uddelt Plastprisen som en hyldest af de ekstraordinære præstationer i den danske plastbranche. I år bliver prisen uddelt d. 19. maj til Plastdagen 2022.