Cirkulær økonomi er vejen frem

Del:

Plast er en del af løsningen på fremtidens ressourceudfordringer. Plast som materiale kan med fordel substituere andre materialetyper, der har en tungere miljøprofil eksempelvis i forhold til energiforbruget.

Samtidig er det et materiale hvis egenskaber gør det let, billigt og forholdsvis simpelt at genanvende, hvorved det gennem den cirkulære økonomi er et essentielt materiale, der kan bidrage til at løse fremtidens ressourceudfordringer.

Diagram over plast i en cirkulær økonomi. De forskellige muligheder for genanvendelse af produktet, forøgelse af levetid og yderligere udnyttelse af ressourcen, samt hierakiet (genanvendelse, forbrænding og deponi) er visualiseret. Kilde: Ellen MacArthur Foundation.

Plast anvendes i mange af de sektorer, der jf. analyser foretaget af Ellen MacArthur Foundation, er udpeget til at have størst potentiale i forbindelse med cirkulær økonomi.

Det er eksempelvis indenfor byggesektoren, hvor genbrug og genanvendelse (i høj kvalitet) af komponenter og materialer er en relevant dagsorden.

Inden for maskinindustrisektoren vil genfremstilling og nye forretningsmodeller (eks. baseret på servicekontrakter og returlogistik) være i fokus, hvor plast kan være materialet der muliggør løsningerne.

Endvidere er plast en essentiel del af løsningen inden for fødevareindustrien, hvor emballage anvendes til at begrænse madspild.

Ydermere er plastemballage selvskrevet som område, hvor dels genanvendelse af plastemballage men samtidig også nye materialer så som bio-baseret plast kan være en del af løsningen på den cirkulære økonomi.

Og endeligt kan brugen af ny teknologi inden for plastbranchen, så som 3D-print, være med til at skabe innovative og nytænkende løsninger der er essentielle i den cirkulære økonomi, når produkter skal levetidsforlænges med reservedele eller lignende.

Læs mere om plast i den cirkulære økonomi her: