Hvor meget plast bliver der egentlig genanvendt? – Data om plastaffald og genanvendelse

På denne side er forskellige relevante tal for plastgenanvendelse samlet. Siden indeholder både tal for Danmark og Europa.

Del:

På både dansk og europæisk niveau kan data om affaldsmængder og genanvendelsesprocenter være svære at finde. Data er oftest opgjort på forskellige måder, og forskellige usammenlignelige værdier præsenteres. Nedenfor er data fra både Plastics Europe (den europæiske brancheorganisation for plastvirksomheder) samt data fra Miljøstyrelsens affaldsstatistik præsenteret sammen med deres relative opgørelsesmetoder.

Miljøstyrelsens affaldsstatistik

Miljøstyrelsen opgør hvor meget de forskellige kilder (fx husholdninger og landbrug) bidrager til fraktionen plastaffald, samt hvor meget affald fra hver kilde, der bliver genanvendt. Det opgøres altså ikke, hvor meget plast, der totalt set genanvendes, ligesom plast også kan registreres i kategorier som ”Forbrændingsegnet affald”. Tallene er indberettet af kommuner og private virksomheder.

 Se hele Miljøstyrelsens affaldsstatistik (2017) her.

Plastics Europes statistik

Plastic Europe laver en statistik for hele EU, der består af delstatistikker for hvert land. Statistikken laves på grundlag af analyser af både kommercielle og private affaldsstrømme. Det kombineres med interviews med affaldshåndteringsvirksomheder og genanvendelsesvirksomheder – og verificeres til sidst mod de enkelte landes egne affaldsstatistikker og andre tilgængelige 3. parts opgørelser. Nedenstående infographics visualiserer data fra Plastics Europe, og viser både håndteringen af dansk plastaffald, forskellen på husholdningsaffald og industriaffald, affaldshåndteringen på tværs af Europa, samt fordelingen af plasttyper i affaldet.

Se alle Plastic Europes udgivelser her.

Innovationsfondens genanvendelsesrapport

I starten af 2019 offentliggjorde konsulentvirksomheden McKinsey & Company og Innovationsfonden en ny rapport, der viser, at Danmark kan høste store økonomiske gevinster, hvis vi bliver bedre til at genanvende vores plastaffald. Det økonomiske potentiale i en 100 pct. plastgenanvendelse herhjemme er mindst 1,6 mia. kr. hvert år. En bedre plastgenanvendelse i Danmark vil derudover betyde mindre CO2-udledning, mindre plastaffald i naturen og havene samt oprettelse af nye specialiserede arbejdspladser. Der er dog stadig et stykke vej til målet om en fuldstændig plastikgenanvendelse, hvilket kræver nye og innovative løsninger på de fælles globale udfordringer med plastik.

Læs mere om rapporten fra Innovationsfonden her.