Jesper Kofoed Petersen er ny direktør på Den jydske Haandværkerskole

Direktør Henrik Øelund fratræder efter 17 års dygtig ledelse af DjH sin stilling med udgangen af juni måned med afvikling af ferie. Hans stilling overtages af Jesper Kofoed Petersen, der pr. 1. juni tiltræder stillingen som ny direktør på DjH.

Del:

Jesper Kofoed Petersen, 53 år, tiltræder pr. 1. juni stillingen som ny direktør på DjH i Hadsten.

Jesper Kofoed Petersen er kendt med skolen, da han kommer fra en stilling som områdeleder i elafdelingen på DjH. Han har tidligere været ansat på DjH både som faglærer og uddannelsesleder i perioden 2004 – 2010.

Fra 2010–2019 var Jesper Kofoed Petersen prorektor på Aarhus Maskinmesterskole, hvor han arbejdede med at udvikle og organisere skolen både strategisk og personalemæssigt.

Jesper Kofoed Petersen er uddannet elektriker og stærkstrømingeniør, som han har suppleret med uddannelser inden for pædagogik samt ledelse og organisation.

Ny strategi på opgavelisten

DjH har nu opfyldt målene inden for Strategi 2020, og en af Jesper Kofoed Pedersens første opgaver er at tage hul på planlægning af en ny strategi.

– Jesper Kofoed Petersen kender DjH særdeles godt, og bestyrelsen er tryg ved at han kan gennemføre en ny strategi sammen med bestyrelsen og alle medarbejdere, så den gode udvikling af DjH kan fortsætte. Sammen skal vi sørge for, at vi fortsat uddanner stolte, engagerede elever og udvikler samarbejdet mellem alle aktører,  udtaler bestyrelsesformand Benny Yssing.

Privat er Jesper Kofoed Petersen bosiddende i Aarhus sammen med sin kone og to sønner på 8 år.

Stigende elevtal

Direktør Henrik Øelund fratræder efter 17 års dygtig ledelse af DjH sin stilling med udgangen af juni måned med afvikling af ferie.

Henrik Øelund har med stort engagement stået i spidsen for opbygning af en fælles stolthed for det, som DjH præsterer. Og det har betydet et støt stigende elevtal.