Få hjælp til at finde den bedste plastmagerlærling

Slå din praktikpladsstilling op, når du vil ansætte en plastmagerlærling, og styrk din virksomheds chancer for at finde den bedste elev. Vi hjælper dig med hele processen og sikrer, at dit stillingsopslag når ud til tusindvis af potentielle kandidater.

Del:

Kom med helt frem i kampen om at sikre, at de dygtigste unge vælger en fremtid i DIN virksomhed. Det kan du gøre ved at slå din praktikpladsstilling op med hjælp fra Plastindustrien.

Vi hjælper jer med hele processen og sikrer, at jeres stillingsopslag når ud til tusindvis kandidater. På den måde bidrager din virksomhed også til at gøre en masse unge opmærksomme på mulighederne for en karriere som faglært i plastbranchen.

Husk, at din virksomhed nu både kan uddanne traditionelle EUD-plastmagere og EUX-plastmagere.

Sådan hjælper vi din virksomhed ud til tusindvis af unge i målgruppen:

 • Vi lægger din virksomheds opslag op på praktikpladsen.dk, på blivplastmager.dk, på Bliv plastmager-kampagnens Facebook-side og sender det ud gennem ud gennem vores nyhedsbreve og interessebank til interesserede unge.
 • Vi promoverer jeres opslag på Facebook. Det betyder, at vi betaler for, jeres opslag rammer en bred målgruppe af potentielle elever (bedømt på alder og interesser) og sørger for, at personer, der bor geografisk tæt på jeres virksomhed, eksponeres mere.
 • Vi promoverer jeres opslag på hjemmesiden elevplads.dk, hvor flere tusinde unge hver måned leder efter praktikpladser.
 • Din virksomheds eneste opgave er altså i princippet at vælge den rigtige kandidat på baggrund af de indkomne ansøgninger.

Det får din virksomhed ud af at slå jeres praktikpladsstillinger op

 • Det giver din virksomhed flere kandidater at vælge imellem og dermed større chancer for at finde den ideelle kandidat. I undgår at ende med den elev, de andre ikke ville have.
 • Erfaringen viser, at de elever, der tidligt får læreplads i en virksomhed, er langt mere dedikerede til uddannelsen, og gennemførselsprocenten er derfor også langt højere. I får altså i langt de fleste tilfælde en bedre, mere dedikeret elev ved at slå jeres stilling op.
 • I øger værdien af den goodwill, I får som virksomhed, når I påtager jer ansvaret for at uddanne en lærling. Det er altså en mulighed for din virksomhed for at tydeligøre, at I tager ansvar og uddanner fremtidens arbejdskraft, og at I er en attraktiv arbejdsplads.
 • I er med til at gøre en masse unge opmærksomme på mulighederne for at blive i faglært i plastbranchen og derfor med til at løse vores store udfordring med mangel på faglært arbejdskraft. Se nedenfor.

Synlige praktikpladser sikrer, at endnu flere vælger plastmageruddannelsen, fordi…

 • Det synliggør plastbranchens sikkerhed for praktikplads overfor potentielle elever – og deres forældre. Praktikpladserne er et rigtig godt ”salgsargument” for uddannelsen i en tid med praktikpladsmangel, og hvor unge i stigende grad prioriterer jobsikkerhed i deres uddannelsesvalg.
 • Det gør det mere konkret, hvad plastmageruddannelsen (som de færreste kender på forhånd) går ud på for en potentiel elev.
 • Vi kan skabe lokale matches mellem elever og virksomheder i elevens lokalområde. Det vil gøre det nemmere at starte på en uddannelse, der kan ligge langt væk fra elevens bopæl, og øger målgruppen af potentielle elever.
 • Stillingsopslagene er rigtig godt indhold på Bliv plastmager-kampagnens Facebook-side. Vi har flere eksempler på, at de spredes ”viralt”, hvilket vil sige, at de når ud til rigtig mange potentielle elever. Det er dermed en meget effektiv måde at styrke kendskabet til uddannelsen på.
 • EUD-reformen, der trådte i kraft i 2015, indebærer, at unge, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, SKAL starte på deres lokale tekniske skole – også selvom de vil være plastmagere og gå på Den jydske Haandværkerskole. Det gælder dog ikke, hvis eleven har en aftale om læreplads på forhånd. Når din virksomhed laver en aftale med en lærling, inden vedkommende er startet på uddannelsen, er I derfor med til at sikre, at langt flere elever kan tage uddannelsen til plastmager.