Plastbranchens uddannelsesaktører: Grønne kompetencer skal masseres ind i plastmageruddannelsen

Hvordan sikres det, at plastmagerlærlinge klædes på med kompetencer, der matcher og understøtter plastvirksomheders grønne omstilling? Det og meget mere blev drøftet, da Plastindustrien inviterede til afslutningskonference for projektet ’Grønne Kompetencer’.

Del:

Plastbranchens behov for faglærte med kompetencer inden for grøn omstilling stiger i takt med, at den grønne omstilling fylder mere og mere i samfundet. Det gælder også for plastbranchens virksomheder.

Men hvad betyder det for de kompetencer, en plastmager skal tilegne sig på plastmageruddannelsen og lærlingens forløb i en virksomhed? Det har været omdrejningspunktet i Plastindustriens projekt Grønne Kompetencer, som netop er blevet afrundet med en konference i Industriens Hus.

Et bredt spænd af interessenter med fokus på tiltrækning og fastholdelse af lærlinge og grøn omstilling var mødt op til en diskussion om muligheder og udfordringer. Både repræsentanter fra Det Faglige Udvalg for Plast, Industriens Uddannelser, uddannelsesansvarlige og CEO’s fra Plastindustriens medlemsvirksomheder, Den jydske Haandværkerskole, AMU SYD og flere deltog aktivt i mødet og debatten.

DOWNLOAD: RAPPORTEN OM GRØNNE KOMPETENCER

En brændende platform

Grønne Kompetencer har dels haft til formål at undersøge behovet for nye kompetencer inden for grøn omstilling i plastmagerfaget.

Det er en brændende platform netop nu. Industriens uddannelser og COWI har for nyligt udgivet en rapport, som peger på, at der kommer til at mangle et betydeligt antal lærlinge med grønne kompetencer i fremtiden; både hvis vi skal imødekomme branchens behov for arbejdskraft, og endnu bredere, hvis Danmarks klimamål skal indfries.

Derfor har projektet undersøgt, hvilke kompetencer er særligt vigtige for plastbranchens virksomheder. Det drejer sig både om viden om konkrete initiativer i den grønne omstilling – fx hvordan man minimerer spild, arbejder med genanvendt plast, optimerer på energiforbruget osv. Samtidig drejer det sig om plastmagerens helhedsforståelse for cirkulær økonomi – og ikke mindst en forståelse for sin egen nøglerolle i virksomhedens grønne omstilling.

Anbefalinger til en grønnere profil

Rapporten peger på, hvilke kompetencer der skal fokus på i fremtiden og italesætter et behov for opkvalificering af undervisere og undervisningsmiljø samt et stort potentiale for samarbejde på tværs af skoler, virksomheder og vidensinstitutioner. Således giver rapporten en række anbefalinger til både det faglige udvalg, til skolerne og til lærepladserne.

Projektets mål om at massere grønne kompetencer ind i plastmageruddannelsen har også en ønsket afledt effekt: at en grønnere profil af uddannelsen skal tiltrække et bredere ansøgerfelt til plastmageruddannelsen over tid, hvis uddannelsens indhold og fokus på grøn omstilling på lærepladserne bliver tydelig for potentielle lærlinge.

Derfor er der som led i projektet også udarbejdet en one-pager: Grønne kompetencer i plastbranchen – en grundfortælling til uddannelsessøgende, som kan bruges af virksomheder som et rekrutteringsværktøj.

Om Grønne Kompetencer

Plastindustrien og Nationalt Center for Erhvervspædagogik v. København Professionshøjskole har drevet projektet, og plastmageruddannelserne på Den jydske Haandværkerskole og AMU SYD i Ribe, samt en række virksomheder, har bidraget med erfaringer og viden.

Bliv en del af Plastindustriens HR- og uddannelsesnetværk

Formålet med Plastindustriens HR- og uddannelsesnetværk er at samarbejde på tværs og udveksle erfaringer om uddannelse og rekruttering til plastbranchen gennem relevante aktiviteter. Netværket er fortrinsvist for Plastindustriens medlemmer og er gratis. Eksterne medlemmer kan dog efter vurdering blive medlem.

Kontakt: Jo Dietrich – jd@plast.dk / 2489 3247 og hør nærmere.