Plastspecialister kan styrke din virksomhed

Uddannelsen til plastspecialist er en 1-årig overbygning for plastmagere, der bl.a. giver viden om materialeegenskaber og produktionsoptimering.

Del:

Plastspecialistuddannelsen er en overbygning til plastmageruddannelsen som tager et år, og skifter mellem praktik og skoleophold ligesom plastmageruddannelsen.

For at kunne tage uddannelsen skal man være uddannet plastmager. Det er altså ikke muligt at blive plastspecialist, hvis man ikke tidligere har taget en uddannelse som plastmager.

Uddannelsen foregår på Den jydske Haandværkerskole i Hadsten.

Hvilke kvalifikationer får en plastspecialist?

Plastspecialisten får kompetencer inden for følgende områder:

  • Dybere materialeforståelse og materialeafprøvning
  • Kvalitetsstyring og udvikling
  • Konstruktion og udvikling
  • Projektstyring
  • Kommunikation mellem afdelinger, kunder og samarbejdspartnere
  • Produktionsplanlægning
  • Produktionsoptimering – Lean mm.
  • Økonomi og forretningsforståelse

Hvordan er økonomien i at uddanne en plastspecialist?

Praktikpladspræmie – gives i prøvetiden

6.000 kr. / mdr. Max 3 mdr = kr. 18.000

Bonus – gives under uddannelsesaftalen

13.000 kr. /kvartal. Tilskud gives de to første kvartaler efter prøvetidens ophør = kr. 26.000

OBS: Praktikpladspræmie og bonus gives kun, såfremt virksomheden ikke har haft plastmageruddannelsesaftale med samme elev. Har virksomheden haft plastmageruddannelsesaftale med eleven, gives der altså hverken praktikpladspræmie eller bonus.

AER

Der gives AER lønrefusion under elevens skoleophold – ilat 15 uger
Sats for unge  3.030 kr. /uge. 15 uger = 45.450 kr.
Sats for voksne (over 25 år) 4.210 kr. / uge. 15 uger = 63.150 kr.

Det samlede tilskud over en 1-årig periode kan blive

For unge: 89.450 kr.
For voksne:  107.150 kr.

Løn: aflønning af plastspecialistlærlinge følger Industriens overenskomst og udgør pr. 1. marts 2011 på trin5 106,00 kr/time.

Hvordan kan jeg tilmelde mig uddannelsen til plastspecialist?

Man tilmelder sig uddannelsen ved at kontakte Den jydske Haandværkerskole.

En forudsætning for at blive tilmeldt plastspecialistuddannelsen er en uddannelsesaftale med en virksomhed.