Plastindustriens besøg på DTU gav godt overblik over plastuddannelser

Guido Tosello, lektor ved DTU Construct

På DTU er der rige muligheder for uddannelse og efteruddannelse inden for plastmaterialer, -teknologi og -design. Det blev slået fast, da Plastindustriens medlemmer var inviteret til Lyngby.

Del:

På DTU er der rige muligheder for uddannelse og efteruddannelse inden for plastmaterialer og -teknologi til gavn for danske plastvirksomheder, ligesom man på DTU er meget lydhør over for konkrete ønsker og behov ude i virksomhederne.

Det var hovedbudskaberne ved Plastindustriens besøg på det tekniske universitet i Lyngby i september.
Repræsentanter fra sjællandske plastvirksomheder, og en enkelt fra Billund, fra plastskolerne på AMU SYD og Den jydske Haandværkerskole havde alle lagt vejen forbi DTU for at blive opdateret om, hvordan samarbejdet kan udnyttes bedre.

Bag invitationen stod Plastindustriens HR- og Uddannelsesnetværk, samt afdelingerne DTU Kemiteknik og DTU Construct. Turen gik desuden forbi universitetets innovations- og erhvervsinkubator Skylab.

Det er efterhånden en del år siden, at plastingeniøruddannelsen i Helsingør eksisterede – ikke desto mindre er plast dog langtfra glemt på ingeniøruddannelserne på DTU. Her er det eksempelvis muligt at læse en kandidatgrad i ’plastics, materials and manufacturing engineering’ (MSc).

Forankret i virksomhederne

Ligesom en række kompetencefag og specialiseringsfag har plast som omdrejningspunkt: F.eks. ’design of plastic products’, ’experimental plastic processing technology’ og ’composite materials and fibres at DTU Wind’.

Guido Tosello, lektor ved DTU Construct, og Anders E. Daugaard, lektor ved DTU Kemiteknik, redegjorde på dagen for de mange muligheder, eksempelvis studielinjen polymer engineering under MSc-uddannelsen Anvendt Kemi. Anders E. Daugaard reklamerede samtidig for DTU’s fleksible master, der giver bachelorer med erhvervserfaring (BSc eller BEng) mulighed for at forlænge uddannelsesforløbet over flere år og dermed skabe en bedre balance mellem job og studiet.

– Projekterne bliver forankret i virksomhederne, der til gengæld får adgang til utrolig meget udstyr på DTU. Det er meget engagerede studerende, vi får ind, siger Anders E. Daugaard.

Håbet er, at mødet bliver første skridt i retning af styrket samarbejde mellem Plastindustrien og DTU’s relevante afdelinger med det til formål at hjælpe virksomhederne i plastbranchen med at finde vej i de mange kurser og uddannelsesmuligheder. Som opfølgning herpå er flere møder i støbeskeen samt en forbedret oversigt.

Hvis du vil vide mere om kurser og studieretninger for ingeniører og/eller videreuddannelse på DTU, kan du kontakte DTU’s afdelinger:

DTU Kemiteknik, lektor Anders Egede Daugaard
DTU Construct, lektor Guido Tosello

Du kan downloade oplæg fra dagens møde her, hvor du også finder links til de relevante kurser om plast på DTU.

Kontakt gerne seniorkonsulent for uddannelse i Plastindustrien Jo Dietrich, hvis du har brug for hjælp til at komme i gang med at undersøge kurser.

Se oversigt over plastuddannelser her

Du kan se præsentationerne fra besøget på DTU nedenfor:

DTU – Education with a focus on plastics 1

DTU – Education with a focus on plastics 2

DTU Skylab