Derfor skal din plastvirksomhed uddanne en EUD-plastmager

plastmager eud lærling praktikplads

Uddannelsen til plastmager er branchens helt egen erhvervsuddannelse. På siden her giver vi dig et overblik over de gode grunde til at uddanne en plastmagerlærling i din virksomhed samt et overblik over regler og muligheder for tilskud.

Del:

Når du tager en plastmagerlærling styrker du fagligheden i din virksomhed. Uddannelsen til plastmager er branchens helt egen erhvervsuddannelse. Det er altså en uddannelse, der målrettet de danske plastvirksomheder og deres konkrete behov.

Der er mange grunde til, at det godt kan betale sig for din plastvirksomhed at investere i uddannelse og uddanne en plastmager:

 • Plastmagere sikrer din virksomhed de rette kompetencer i fremtiden
 • Jeres produkter kommer i fremtiden til at indeholde mere og mere viden – faglært kompetence er en forudsætning for at kunne udnytte mulighederne i processerne
 • Alle prognoser på peger på stor mangel på faglært arbejdskraft i plastbranchen. Det udgør en potentielt stor bremse for vækst og udvikling. Når du uddanner en lærling er du derfor med til fremtidssikre branchens arbejdsstyrke
 • Når du uddanner en plastmager, kan du selv være med til at præge din kommende ansattes uddannelse

Praktisk information om plastmageruddannelsen

På plastmageruddannelsen lærer eleven alle faser i arbejdet med plast at kende for selv at kunne planlægge en produktion. De lærer også at beslutte hvilken slags plast, der er bedst til hvilke produkter samt at opstille, starte, overvåge og vedligeholde produktionsmaskinerne. Endelig er der også fokus på at kontrollere kvaliteten af produkter.

Plastmageruddannelsen er en 4-årig erhvervsuddannelse (EUD) med svendebrev, der veksler mellem virksomhed og skole. Der laves en uddannelsesaftale, som er uopsigelig efter de første tre måneders prøvetid.

For elever, som kommer direkte fra folkeskolen, er der et yderligere grundforløb på 20 uger, som betyder, at disse elever bruger 4½ år på uddannelsen. Eleven vil i alt være på skolen i 55 uger fordelt på et grundforløb på 20 uger, tre hovedforløb af 10 uger og et afsluttende hovedforløb på fem uger. Skoleperioderne foregår på Den jydske Haandværkerskole i Hadsten, der er bredt anerkendt som en af landets bedste tekniske skoler.

Er eleven over 25 år kan man blive voksenplastmager gennem et specialtilrettelagt EUV-forløb på AMU SYD i Ribe.

Download 2019-praktikvejledning-plast

Det koster det at have en elev

Lærlinge aflønnes i henhold til uddannelsesområdets overenskomst, der siger følgende:

§ 8 Mindstebetaling, Stk. 1

Mindstelønnen for lærlinge såvel under som over 18 år udgør:

1.3. 2017 1.3.2018 1.3.2019
0-1 år 67,80 68,95 70,10
1-2 år 76,90 78,20 79,50
2-3 år 82,60 84,00 85,40
3-4 år 95,60 97,20 98,90
Over 4 år 115,60 117,55 119,55

Alle beløb er i kroner.

Tilskud til elever

Der er mange muligheder for tilskud, når du har en plastmagerlærling i din virksomhed afhængig af lærlingen og dennes rettigheder.

AUB Refusion

AUB refusion giver mulighed for at få lønrefusion under skoleophold. 2015 satserne er:

1. års-elever 2.230 kr. pr. skoleuge
2. års-elever 2.460 kr. pr. skoleuge
3. års-elever 2.780 kr. pr. skoleuge
4. års-elever 3.150 kr. pr. skoleuge
Voksenelev 4.560 kr. pr. skoleuge

Som noget nyt er det fra 2015 sådan, at virksomheden betaler egenbetalingen for at bo på skolehjem, men dette refunderes også af AUB.

Særligt for voksenlærlinge

Til voksenlærlinge kan virksomheden opnå løntilskud på 30 kr./time i to år. Dette skal søges hos jobcentret og gælder fra kontrakt-start.

Hvis voksenlærlingen ikke har nogen uddannelse, eller denne er forældet (mere end 5 år), og lærlingen kommer fra minimum 2 måneders ledighed, kan der opnås tilskud på 40 kr./time i hele uddannelsens længde. Dette tilskud søges hos også jobcentret, og det er fornuftigt at afklare med jobcentret, hvor vidt en kandidat opfylder kriterierne for at opnå tilskuddet, inden der indgås aftale.

Fleksibilitet i de forskellige aftaletyper

Hvis virksomheden har svært ved at overskue at indgå aftale for hele perioden, er der mulighed for masser af fleksibilitet i de forskellige aftaletyper. Virksomheden kan f.eks. indgå en delaftale for en afgrænset periode. En delaftale skal som minimum omfatte en skoleperiode.

Bemærk endvidere:

 • Der skal altid ske en meritafklaring af den enkelte lærling på skolen. Det kan resultere i en afkortning af uddannelsestiden, eller at lærlingen kan få skoleundervisningen på et højere niveau.
 • Virksomheden kan indgå uddannelsesaftale med lærlingen før, under og efter grundforløbet, ligesom der kan indgås aftale med elever, som har gennemført en del af uddannelsen i et praktikcenter eller i en anden virksomhed.

Bliv godkendt som praktiksted, opret en læreplads og indgå uddannelsesaftalen

For at kunne have en plastmagerlærling skal din virksomhed være praktikpladsgodkendt. En godkendelse baseres på et besøg og en vurdering af, om virksomheden opfylder oplæringskravene.

Hvis du vil høre mere om processen for at blive godkendt som praktik sted kan du kontakte faglærer på Den jydske Haandværkerskole Peter Kjærsgaard: 8937 0251 / pkk@djhhadsten.dk.

Hvis din kommende lærling er over 25 år vil vedkommende være voksenlærling. I så fald skal du rette henvendelse til Uddannelses- og praktikkonsulent Kasper Greendahl: 2524 0734 / kag@amusyd.dk

Når virksomheden er praktikpladsgodkendt, er det nemt at oprette en læreplads.

Kontakt igen Peter Kjærsgaard, der vil hjælpe med det praktiske og eventuelt også med at finde frem til den helt rigtige elev. Når eleven er fundet sørger skolen for, at der udformes en uddannelsesaftale.

Ansæt en elevkandidat som ungarbejder i 1-2 måneder

Der er rigtig gode erfaringer med elever, der starter i en virksomhed, før de starter på skolens grundforløb. Det er der flere grunde til:

 • Eleven får afprøvet, om det er noget for ham/hende
 • Elever er langt mere motiveret, når vedkommende starter på skolen
 • Eleven opnår typisk langt bedre resultater og falder sjældnere fra på et senere tidspunkt

Gode måde at få sådanne aftaler i stand på er at:

 • Invitere folkeskolens 9. og 10. klasser på besøg i virksomheden
 • Kontakte det nærliggende UU-center (Ungdommens Uddannelsesvejledning) og herigennem invitere mulige elever på besøg i virksomheden
 • Oprette en annonce i lokalaviserne