Stort potentiale i voksenplastmagere

Når du uddanner en voksenplastmager, kan du få en ny ansat, der allerede kender din virksomhed indefra. Vi har samlet den praktiske information, du har brug for, på denne side.

Del:

Mange plastvirksomheder vælger at videreuddanne en af deres ufaglærte gennem voksenplastmageruddannelsen. Det er der flere gode grunde til:

 • Virksomheden får en ny ansat, der allerede kender din virksomhed indefra.
 • Medarbejderen får mere helhedsforståelse og bliver mere forandringsparat
 • Medarbejderen får større kvalitetsfølelse og bliver god til fejlfinding på maskinerne
 • Medarbejderen bliver mere motiveret
 • Virksomheden får viden og inputs fra andre virksomheder
 • Få en god mellemleder

Stor fleksibilitet:

 • Medarbejderen kan starte hele året – der er ingen faste skoleperioder.
 • Skolen tilpasser skoleophold til virksomheden – skolen tager hensyn til sæsonudsving
 • Tag to elever og forskyd deres perioder med ½-1 år – så er eleverne ikke på skolen samtidig
 • Ansæt en springer, der kan erstatte eleverne når de er på skole

Varighed: 2½ år

Uddannelsen varer 2½ år og veksler mellem arbejde i virksomhed og ophold på skolen AMU SYD i Ribe:

 • Periode i virksomhed – 74 uger
 • Skoleophold – 36 uger – typisk 2 uger per gang

Hvordan er reglerne?

Virksomheden skal være godkendt som praktiksted. En godkendelse vil bygge på et besøg og en konkret vurdering. Medarbejderen skal være fyldt 25 år – hvis medarbejderen er yngre kan han/hun starte på AMU kurser – som så vil senere blive meritgodkendt. Virksomheden behøver ikke på forhånd at have ansat en plastmager

Eleven aflønnes i overensstemmelse med overenskomst og får fuld løn under skoleophold

Regel om løntilskud

 • 30 kr. per time i løntilskud (1.110 kr/uge) når medarbejderen er på virksomheden
 • Tilskudsperiode max 2 år
 • Medarbejderen må ikke i forvejen have en erhvervsuddannelse eller derover – dette gælder dog ikke for personer, der har en forældet uddannelse, eller for personer der har været ledige i mindst 6 eller 9 måneder, svarende til reglerne for ret og pligt til første tilbud om aktivering.

AER bidrag – 3.820 kr/uge – samlet kr. 137.500

AER (Arbejdsgivernes Elevrefusion) er en uafhængig ordning af løntilskud og gælder for både beskæftigede og ledige. AER bidraget er 3.820 kr under skoleophold – 36 ugers skoleophold over 2½ år bliver samlet kr. 137.500

Sådan gør du – det er let, hurtigt og uden bøvl

Kontakt AMU SYD: 7637 3737. AMU SYD kan hjælpe din virksomhed med at blive praktikpladsgodkendt (hvis den ikke allerede er det), uddannelsesaftale, tilskud, uddannelsesplan og perioder – ja faktisk med alt papirarbejdet!

En uddannelsesaftale kan blive godkendt i løbet af en uge!