Hurtigt i gang efter brand – uden driftstab

En storbrand hos EM-fiberglas a/s i Hornsyld har været en stor udfordring for virksomheden, men et godt samarbejde med Codan harbl.a. medvirket til, at kunderne intet har mærket.
En storbrand hos EM-fiberglas a/s i Hornsyld har været en stor udfordring for virksomheden, men et godt samarbejde med Codan harbl.a. medvirket til, at kunderne intet har mærket.

Mandag den 19. december 2016 stod det klart for beredskabstjenesten, at den store lagerhal i Juelsminde ikke stod til at redde. Takket være et tæt samarbejde mellem EM-fiberglas a/s og Codan slap plastvirksomheden fra branden uden driftstab.

Del:

En storbrand, hvor en lagerhal med aktive forme, plugs, værktøjer og materiel brænder ned til grunden, er en plastvirksomheds værste mareridt.

Derfor mobiliserede EM-fiberglas a/s og Codan alle gode kræfter for at reagere hurtigt. Målet var at få overblik, sætte de nødvendige forholdsregler i gang, minimere risikoen for driftstab og opretholde produktionen.

– Vi havde lejet os ind i en lagerhal på Klakring Stationsvej uden for Juelsminde, og vi delte lejemålet med en virksomhed, der havde opmagasineret store mængder tagpap, fortæller direktør Jørgen Ove Jensen fra EM-fiberglas a/s med hovedkvarter i Hornsyld.

Han fortsætter:

– Brandårsagen kendes ikke, men da ilden fik fat i først tagpap og derefter fiberglas, gik det stærkt, og alt brændte ned. Vi var straks klar over, at der måtte tages beslutninger i en fart, og det skete i samarbejde med Codan.

På pladsen dagen efter

Allerede dagen efter var projektleder og skadeingeniør Jørgen Lundblad fra Codan på pladsen for at få et overblik over skaderne sammen med EM-fiberglas.

Virksomheden har via Plastindustriens brancheaftale en fordelagtig brandforsikring og forsikring mod driftstab hos Codan, så begge parter havde interesse i at handle hurtigt.

– På nær nogle stålskeletter var alting kun en halv meter højt, og redningsfolkene var stadig i gang med efterslukningen tirsdag den 20. december, fortæller Jørgen Lundblad.

Han uddyber:

– Vi var samtidig under et tidspres, fordi juleferien bankede på døren, direktøren skulle til et vigtigt forretningsmøde i udlandet, og produktionen helst skulle fortsætte som planlagt efter nytår.

Codan har et koncept ved storskader, der anvendes som køreplan for skadebehandlingen på alle større skader. Køreplanen tilpasses altid kundens ønsker og den enkelte skadesag, så direktøren blev sendt til sit forretningsmøde, mens nøglepersoner fra EM-fiberglas sammen med skadeingeniøren fra Codan gik i gang med arbejdet.

Fuld fokus på driftstab

Det stod som nævnt klart, at lageret var tabt, men for EM-fiberglas var det vigtigt, at få dokumenteret hvilke plugs og forme der var totalskadet, og hvilke værktøjer og materialer der i øvrigt var opmagasineret. Dels af hensyn til erstatningens størrelse, dels af hensyn til kunderne og den fortsatte produktion.

Vores forme, plugs og værktøjer på lageret var aktive, forstået på den måde, at de senere skulle bruges i produktionen. De repræsenterede derfor en værdi og skulle fremstilles igen. Men vi prioriterede naturligvis alt det, der skulle bruges inden for den korteste tidshorisont, så de blev fremstillet først, forklarer Jørgen Ove Jensen.

Til alt held havde EM-fiberglas detaljerede lister over hovedparten af lagerbeholdningen, og Jørgen Lundblad fra Codan kunne sammen med medarbejderne fra EM-fiberglas skridte det nedbrændte lager af og stikprøve kontrollere listerne på baggrund af resterne i ruinerne.  Inden for kort tid var lagerlisterne verificeret som retvisende, hvorefter de dannede grundlag for prioriteringen af den videre produktion og senere hen erstatningsopgørelsen.

– Både forsikringsselskab og virksomhed har en fælles interesse i at undgå driftstab, og hovedfokus i dagene op mod julen var at undgå eller reducere risikoen for et stort driftstab. Det viste sig, at forme til produktionen efter nytår ved en ren tilfældighed var flyttet fra lageret til produktionsfaciliteterne i Hornsyld få dage før branden. Dette lykketræf betød, at der var en reel mulighed for helt at undgå driftstab og sideløbende få fremstillet de vigtigste forme, plugs og værktøjer, før de skulle bruges igen, siger Jørgen Lundblad.

Tre gode råd fra direktøren

Hos EM-fiberglas er den administrerende direktør Jørgen Ove Jensen særdeles tilfreds med forløbet, og han er først og fremmest glad for, at kunderne intet har mærket:

– Vi kunne starte produktionen op som normalt i januar og hurtigt sætte gang i at få genetableret vores lager. Kunderne har ikke mærket noget, og vi har fået dækket vores tab fuldt ud. Vores forsikring mod driftstab har der slet ikke været brug for.

Han tilføjer tre gode råd til plastvirksomheder, der vil være bedst muligt rustet i tilfælde af brand.

For det første er det afgørende med opdaterede lister over, hvad der befinder sig på lageret, så man hurtigt kan gøre skaderne op. For det andet er det en god idé med en skitse over lageret, så man kan dokumentere, hvor tingene har været opbevaret. Og for det tredje er det som plastvirksomhed vigtigt at have forme og plugs opbevaret på separate lagre, da det spreder og reducere risikoen og gør genfremstillingen langt nemmere, slutter Jørgen Ove Jensen fra EM-fiberglas a/s.