Fortsat stor tilfredshed blandt Plastindustriens medlemmer

Plastindustrien har igen i år gennemført en medlemsundersøgelse, og næsten 90% af virksomhederne svarer, at de vil anbefale andre at blive medlem af foreningen. Det er et resultat, der glæder adm. direktør i Plastindustrien Thomas Drustrup.

Del:

Sidste år iværksatte Plastindustrien for første gang en tilfredshedsundersøgelse, og initiativet er blevet gentaget i år.

Resultatet af undersøgelsen i år 2016 er, i lighed med sidste år, at medlemmerne gennemgående er meget tilfredse med deres medlemskab af Plastindustrien på alle parametre.

Samtidig svarer hele 87% af de medvirkende, at de ligefrem vil anbefale andre virksomheder at melde sig ind.


En større gruppe af medlemmer finder det i år – i forhold til sidste år – mere sandsynligt, at de vil anbefale andre virksomheder et medlemskab af Plastindustrien.

Adm. direktør i Plastindustrien Thomas Drustrup er selvsagt glad for resultatet:

– Vi fik en rigtig god feedback fra medlemmerne sidste år, og derfor var jeg også meget spændt på at se resultatet af den ny undersøgelse i år. Jeg er ikke i tvivl om, at mine kolleger i sekretariatet performer godt – for det bliver jeg tit bekræftet i, når jeg er ude på virksomhedsbesøg – men mest på grund af et ønske om, at vi kontinuerligt skal blive endnu bedre. Heldigvis var der ikke noget at frygte, da konklusionen er, at medlemmerne fortsat er meget tilfredse.

For at have noget at sammenligne undersøgelsens resultater med, så har Plastindustrien brugt samme skabelon, som Dansk Industri bruger.

Adm. direktør Thomas Drustrup uddyber:

– Vi kan se, at vores generelle medlemstilfredshed og tilgængelighed ligger markant over gennemsnittet i DI og i forhold til DI’s branchefællesskaber. Det er vi glade for i en periode, hvor der sker store forandringer i foreningen. I den forbindelse er jeg særligt glad for, at medlemmerne har udvist en stor velvilje overfor Plastindustriens nye profil, hvor vi er mere udadvendte. Uden den forandringsparathed ville det være uendeligt svært at drive en succesfuld brancheforening – så tak for det!

Medlemmernes prioriteringer fungerer som rettesnor

Imidlertid er der også ting, som medlemmerne gerne vil have, at sekretariatet bruger endnu flere ressourcer på. Det fortæller adm. direktør Thomas Drustrup:

I undersøgelsen peger vores medlemmer på, at ’uddannelse/fremtidens arbejdskraft’ er de områder, som er de absolut vigtigste for at sikre en positiv udvikling i branchen. Derfor vil vi i fremtiden intensivere indsatsen for at rekruttere flere unge til erhvervsuddannelserne, og vi har også en stor ingeniørkampagne på tegnebrættet.

Thomas Drustrup, Adm. direktør i Plastindustrien

Thomas Drustrup fortsætter:

– Afslutningsvis kan jeg nævne, at ’innovation og forretningsudvikling’ har foretaget et gevaldigt hop, så det nu af medlemmerne bliver prioriteret som blandt de vigtigste arbejdsområder for Plastindustrien. Vi vil derfor gøre os umage for at efterkomme ønsket om endnu mere målrettet aktivitet på dette område i den kommende tid. På den måde fungerer medlemmernes prioriteringer som en klar rettesnor for vores arbejde.


Medlemmerne mener, at ’Uddannelse’ igen i år det vigtigste arbejdsområde for Plastindustrien. Dette års højdespringer er arbejdsområdet ’Innovation og forretningsudvikling’.