Informationsmøde – 28. jan: Brancheaftale om PSO

I efteråret 2015 trådte en ny PSO-lempelse i kraft, der gælder for nogle plastvirksomheder. Nu etablerer Plastindustrien en brancheordning med Energistyrelsen, der gør det nemmere at få del i lempelsen. Den 28. januar er der informationsmøde for interesserede virksomheder om brancheordningen.

Del:

Siden 10. september 2015 har det været muligt for visse plastvirksomheder at få en lempelse i deres PSO-betaling.

I alt er der fra politisk side afsat en pulje på 1.1 milliard kroner fra 2015-2020 til lempelsen, hvilket myndighederne forventer at svare til en lempelse på 7 øre per kWh til virksomheder, der lever op til ordningens adgangskrav.

Nu sigter Plastindustrien efter at indgå en brancheordning med Energistyrelsen, der skal gøre det nemmere og billigere for plastvirksomheder at få del i lempelsen i praksis.

For at blive tilskudsberettiget skal den enkelte virksomhed som nævnt opfylde en række konkrete krav – bl.a. skal virksomheden være registreret med en af nedenstående NACE-koder:

  • 2016 Fremstilling af basisplast
  • 2221 Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast
  • 2222 Fremstilling af plastemballage
  • 2314 Fremstilling af glasfiber

Derudover skal den tilskudsberettigede virksomhed indgå en aftale om energieffektivisering med Energistyrelsen. Som en del af aftalen forpligter virksomheden sig til at indføre energiledelse efter ISO 50001.

Via dette link kan du læse om de forskellige krav og forpligtelser, der skal overholdes for at modtage PSO-lempelsen.

Brancheordning giver konkrete fordele for virksomhederne

Plastindustrien har netop besluttet at indgå en brancheaftale med Energistyrelsen. En brancheaftale giver en række fordele for de virksomheder, der vælger at tilslutte sig aftalen i stedet for at indgå en individuel virksomhedsaftale.

En tilslutning til brancheaftalen vil have følgende fordele:

  • Virksomheden undgår at betale det årlige bundfradrag af PSO-lempelsen på 20.000 kr.
  • Virksomheden omfattes af de fælles brancheforpligtelser som erstatning for de individuelle forpligtelser
  • De særlige undersøgelser i den enkelte virksomhed erstattes af deltagelse i de fælles brancheundersøgelser
  • Virksomhederne kan gøre brug af den energiledelseshåndbog, som udvikles specielt til plastvirksomheder
  • Virksomheden overlader en del af ansvaret for den årlige myndighedsindberetning til Plastindustrien

Også virksomheder, der ikke er medlem af Plastindustrien, vil have mulighed for at tilslutte sig brancheaftalen. Prisen for at få adgang til bl.a. energiledelseshåndbogen vil blive oplyst senere.

Sådan bliver din virksomhed omfattet af Plastindustriens brancheaftale

En række plastvirksomheder har allerede indsendt en hensigtserklæring til Energistyrelsen og flere har fået betinget tilsagn om tilskud.

Da Energistyrelsen i første omgang giver tilsagn om tilskud med udgangspunkt i hensigtserklæringen, er det på nuværende tidspunkt ikke nødvendigt for din virksomhed at forholde sig til, om den ønsker at deltage i Plastindustriens brancheaftale.

Senest når virksomheden indgår en aftale om energieffektivisering med Energistyrelsen, skal virksomheden have forholdt sig til, om den vil deltage i den fælles brancheaftale.

Få mere at vide

Plastindustrien vil løbende informere om brancheordningen via www.plast.dk og via direkte kontakt til de virksomheder, som har indsendt en hensigtserklæring til Energistyrelsen.

Den 28. januar afholder Plastindustrien et informationsmøde for de interesserede virksomheder vedr. mulighederne i brancheaftalen – på mødet vil Energistyrelsen også deltage.

Arrangementet er gratis at deltage i, og det foregår i Industriens Hus kl. 13.00-15.30. Tilmelding foregår via dette link.

Har du spørgsmål til PSO-lempelsen, brancheordningen og/eller informationsmødet? Så tøv ikke med at kontakte Helle Fabiansen, miljøchef i Plastindustrien (hf@plast.dk -2689 3027) eller Jakob Clemen, miljøkonsulent i Plastindustrien (jc@plast.dk – 2689 3022).