Plastindustrien lancerer nye netværkstilbud

Plastindustrien har i år 2015 gennemført et netværksprojekt med det formål at udvikle en række nye netværkstilbud, hvor vores medlemmer kan udveksle erfaringer. Derfor lancerer vi nu tre nye netværk: 1) Netværk for fødevarekontaktmaterialer – 2) Netværk for plastgenanvendelse – 3) Netværk for sjællandske produktionschefer.   

Del:

Plastindustrien lancerer nu tre nye netværkstilbud, der giver repræsentanter fra danske plastvirksomheder mulighed for at møde på tværs af branchen for at diskutere konkrete problemstillinger, som er relateret til plastproduktion.

Følgende netværkstilbud er netop blevet søsat:

Ovenstående netværkstilbud udspringer af et større netværksprojekt i Plastindustrien, der har til formål at sikre en øget professionnel sparring og videndeling medlemmerne imellem. Det er også ambitionen af de nye netværkstilbud skal udgøre en platform for faglig og personlig udvikling.

– Jeg håber, at der bliver taget godt imod vores nye netværkstilbud. Flere undersøgelser peger nemlig på, at det er forbundet med stor værdi at indgå i netværk – fx i forhold til øget innovation og kompetenceudvikling. Værdipotentialet er særligt stort for de mindre og mellemstore virksomheder, men vi har sammensat nogle netværkstilbud, der henvender sig til en bred del af vores medlemskreds. Og vi er åbne overfor at starte flere netværk op, hvis efterspørgslen er til stede, fortæller Thomas Drustrup, der er adm. direktør i Plastindustrien.

Hvordan fungerer det i praksis?

Hvert netværk vil typisk bestå af 12-15 deltagere, og det er de enkelte netværksdeltagere, der bestemmer, hvilke temaer, oplægsholdere mv., der skal være omdrejningspunktet i gruppen. Et netværksforløb strækker sig typisk over 4-5 møder i løbet af et år. Herefter kan gruppen vælge at fortsætte endnu et år eller stoppe.

Programmet for det første netværksmøde er typisk fastlagt på forhånd, mens programmet for de øvrige møder bliver besluttet i starten af netværksforløbet, hvor også rammer og regler for det videre forløb bliver fastsat. Netværket bliver som hovedregel faciliteret af en erfaren proceskonsulent, hvilket er en netværksmodel, som sikrer et højt udbytte fra start af.

Prisen for deltagelse er primært afhængig af hvilke oplægsholdere, der er efterspurgt, men netværkstilbuddene bygger overordnet på et økonomisk princip om, at de skal hvile i sig selv.

LÆS MERE: Nye netværksmuligheder skal styrke branchen og den enkelte virksomhed

Kan jeg selv starte et netværk?

Netværkstilbuddene bliver gradvist udbygget, og man er meget velkommen til at komme med forslag til nye netværksgrupper. Derfor skal du endelig ikke tøve med at kontakte sekretariatet, såfremt du har en god idé til et tema for et nyt netværk.

Alle forslag er som nævnt velkomne, og sekretariatet er behjælpelige med at udarbejde en præcis beskrivelse af netværksgruppen med forslag til mulige emner, oplægsholdere mv.

Herefter laver vi sammen en liste over mulige deltagere, og sekretariatet vil også bidrage med at formidle information om netværket via hjemmesiden, nyhedsbreve og direkte mails. Når der er fundet tilstrækkeligt med netværksdeltagere, så arrangerer sekretariatet det første netværksmøde.