Hvad er REACH?

REACH er EU’s fælles kemikalielovgivning og er blevet kaldt den strengeste af sin slags i verden. Formålet er at sikre, at de produkter, du køber i EU, ikke er til skade for hverken mennesker eller miljø.

Del:

I EU har vi en lang række fælles regler på kemiområdet. Det sikrer, at forbrugerne kan føle sig trygge uanset hvilket EU-land, de opholder sig i. At reglerne er fælles, gør dem også nemmere at overholde for europæiske virksomheder, der ofte opererer på tværs af grænser.

REACH er EU’s kemikalielovgivning og regulerer fremstilling og anvendelse af kemikalier i hele EU. REACH trådte i kraft i 2007. Det stiller krav om, at virksomheder skal registrere kemikalier og fastsætter begrænsninger og forbud for kemikalier. REACH er blevet beskrevet som verdens strengeste regulering af kemi, og som den vigtigste lovgivning, der er gennemført i EU de sidste 20 år.

REACH omfatter alle kemikalier, der produceres, importeres eller anvendes på en mængde på minimum 1 ton årligt af en virksomhed i et EU-medlemsland.

REACH har omvendt bevisbyrde: Skyldig til det modsatte er bevist

Før REACH blev vedtaget, kunne et stof kun forbydes, hvis de offentlige myndigheder i medlemslandene kunne bevise, at der var en risiko forbundet med fremstillingen eller anvendelsen. REACH vender bevisbyrden om: Det er industrien, der skal dokumentere, at kemikalierne ikke er til fare for mennesker og miljø.

Det europæiske kemikalieagentur ECHA har det overordnede ansvar for at gennemføre kemikalielovgivningen. I de enkelte EU-medlemslande skal de nationale myndigheder sørge for, at reglerne overholdes. I Danmark er det Miljøstyrelsen, der fører tilsyn med, at danske virksomheder overholder REACH. Miljøstyrelsen kontrollerer også, at danske virksomheder ikke importerer varer, der indeholder kemiske stoffer, der enten er forbudt eller har en begrænset anvendelse.

REACH er rettet mod at skaffe mere viden om kemikalier hurtigere, så der kan iværksættes relevante foranstaltninger til gavn for forbrugere, ansatte og miljø.