Har du styr på kemien i dine produkter?

Hvis svaret er nej, så kommer du til at få det! Fra 5. januar 2021 er producenter og importører af artikler, der indeholder kandidatlistestoffer, forpligtet til at registrere disse i SCIP-databasen.

Del:

Pligten omfatter alle produkter med et indhold af kandidatlistestoffer på over 0,1 pct., som sættes på markedet i EU.

Det er det Europæiske Kemikalieagentur, ECHA, der administrerer databasen og behandler oplysningerne.

Hvad er man forpligtet til at oplyse?

Pligten er baseret på kemikalieforordningens (REACH) artikel 33, Der er altså ikke tale om en ny forpligtelse. Dog er der nu nogle helt specifikke krav til, hvilke oplysninger og formater ECHA kræver. Det er obligatorisk at oplyse:

  • Navn på artikel og markør, f.eks. EAN-nummer
  • Om artiklen er produceret i EU
  • Navn og koncentrationen af kandidatlistestof (i intervaller)
  • Version af kandidatliste-data er opgivet under
  • Information om sikker anvendelse
  • Materiale kategori, f.eks. træ, plast, metal

ECHA har oplyst, at alle data behandles med respekt for fortrolige forretningsoplysninger. Det er også intentionen, at virksomheder længere nede i forsyningskæden skal kunne henvise til en oprindelig registrering. Ender artiklen i en kompleks genstand, f.eks. en skrue i et løbehjul, skal man oplyse, hvor i løbehjulet skruen befinder sig.

Formålet med databasen

SCIP-databasen blev vedtaget i Affaldsdirektivets revision i sommeren 2018.

Der er altså tale om affaldsregulering, og formålet er at gøre oplysninger om skadelig kemi tilgængelig for affaldsbehandlere. Manglende information om indhold af skadelig kemi i affald er en barriere for effektiv genanvendelse og dermed en hindring for omstillingen til en cirkulær økonomi.

Udover at give affaldsbehandlere adgang til databasen er det også hensigten, at myndigheder og forbrugere kan få adgang efter forespørgsel. Dermed får myndigheder et bedre grundlag for fremtidig regulering af kemikalier, samt datagrundlag til øget borgeroplysning.

– Ved hjælp af SCIP-Databasen vil viden om kandidatlistestofferne fra REACH blive tilgængelige for alle. Denne viden skal bruges til en mere effektiv genanvendelse og oplysning til borgerne, så de kan føle sig sikre ved brug af produkterne, udtaler Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien.

Du kan læse mere om SCIP-Databasen her.