Hvad er EFSA?

EFSA er et uafhængigt ekspertorgan, der har til formål at levere videnskabelig rådgivning til EU’s politikere omkring kemi og fødevarer. EFSA’s vurderinger leverer et totalt overblik over al den tilgængelige forskning på området, og kan derfor tillægges stor betydning.

Del:

I EU har vi en lang række fælles regler på kemiområdet. Det sikrer, at forbrugerne kan føle sig trygge uanset hvilket EU-land, de opholder sig. Det gør det også nemmere for europæiske virksomheder, der ofte opererer på tværs af grænser, at overholde reglerne.

Indenfor den del af reguleringen, der har med fødevarer og emballage at gøre, spiller EFSA en vigtig rolle. EFSA er en forkortelse for European Food Safety Authority – eller på dansk: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet.

EFSA har til formål at levere uafhængige videnskabelige anbefalinger til EU’s beslutningstagere inden for områder som relaterer sig til sikkerheden af de fødevarer, vi indtager. Da plast som emballage ofte er i direkte kontakt til fødevarer, så kommer EFSA med jævne mellemrum med anbefalinger til reguleringen af plast og kemi.

Anbefalinger med meget stor betydning

I deres vurderinger skal EFSA tage højde for al den tilgængelige viden, som er på et givent område. På den måde så hæver EFSA sig over de enkeltstående forskningsresultater, og kan derfor tillægges stor betydning. I deres anbefaling omkring regulering af plastkemikaliet bisphenol A fra 2015 bundede EFSA’s konklusioner fx i et review af over 450 videnskabelige studier af bisphenol A.

EFSA’s ekspertpaneler er sammensat af højt kvalificerede, uafhængige videnskabelige eksperter med et indgående kendskab til risikovurdering. Alle medlemmer udpeges gennem en åben udvælgelsesprocedure på grundlag af dokumenterede videnskabelige kompetencer.

Se video om EFSA