SCIP-databasen – Gemmer dine varer på problematisk kemi?

Du er ansvarlig for det, dine varer indeholder. Problematisk kemi kan gemme sig i selv den mindste pakning eller gummibelægning. Pr. 5. januar 2021 er din virksomhed ansvarlig for at registrere brugen af kemiske stoffer fra EU’s såkaldte kandidatliste, uanset hvor i din vare, den gemmer sig.

Del:

Din virksomheds varer består højst sandsynligt af en masse delkomponenter. Indeholder blot en enkelt del af varen mere end 0,1% af et kemisk stof fra EU’s såkaldte kandidatliste, skal din virksomhed registrere varen og delkomponenten i den nye SCIP-database.

Det er det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA), der administrerer databasen og behandler oplysningerne.

Hvad skal registreres?

Kandidatlisten er en liste over kemiske stoffer, som anses for at være særligt problematiske for menneskers sundhed eller miljøet. Det er f.eks. stoffer, der er hormonforstyrrende, kræftfremkaldende, skadelige for forplantningen eller svært nedbrydelige. ECHA opdaterer løbende listen med nye stoffer.

Grænsen for registrering af kemiske stoffer fra EUs kandidatliste går ved 0,1% vægt. Dvs., at mængden af problematisk kemi skal vurderes i forhold til varens vægt eller vægten af den delkomponent, som indeholder den problematiske kemi.

Det er ikke nok at se på, om din virksomhed selv anvender kemiske stoffer fra EUs kandidatliste. Din virksomheds vare består højst sandsynligt af en masse delkomponenter, hvoraf nogle af dem måske leveres af underleverandører. Indeholder blot en enkelt del af varen mere end 0,1% vægt af et problematisk stof, skal din virksomhed registrere varen og den pågældende delkomponent i SCIP-databasen.

Selv om delkomponenterne i din vare er limet eller svejset sammen, så de ikke nemt kan adskilles igen, er de i lovmæssig forstand stadig delartikler. Du skal derfor stadig undersøge, veje og eventuelt registre den enkelte delkomponent i din vare.

Emballagen, din vare leveres i, er også en del af varen og bør derfor undersøges og evt. registreres på samme måde som selve varen og delkomponenterne.

Spørg dine underleverandører

Hvis du får hele eller dele af varen fra en underleverandør, er du nødt til at spørge leverandøren, om der indgår problematisk kemi et sted i leverandørkæden. Hvis der gør, skal du bruge deres oplysninger i din registrering.

Hvis den underleverandør, der har leveret delkomponenten med problematisk kemi, er fra EU, kan du undervejs i din registrering henvise til din underleverandørs eksisterende registrering af delkomponenten. Du skal dog stadig registrere den samlede vare, du sælger eller videredistribuerer.

Det forudsætter dog, at din underleverandør allerede har registreret sin del. Ansvaret for din vare og alt hvad den indeholder er i sidste ende dit. Så spørg dine underleverandører om indholdet i delkomponenterne og deres eventuelle registrering i god tid inden fristen den 5. januar 2021.

Hvem skal registrere?

Pligten til at registrere varer og delkomponenter i SCIP-databasen omfatter varer og delkomponenter, der ifølge kemilovgivningen kan betegnes som artikler. Rigtig mange af de varer, som produceres i Danmark, vil blive betegnet som artikler. Derfor er det vigtigt for virksomheder at orientere sig i reglerne.

En artikel er defineret som ”en genstand, der under fremstillingen har fået en særlig form eller overflade eller et særligt design, der i højere grad end den kemiske sammensætning er bestemmende for dens funktion”.

Det betyder, at de fleste genstande, som vi omgiver os med i det daglige, er artikler. Det kan f.eks. være møbler, tøj, IT- udstyr, biler, cykler, legetøj, byggematerialer, emballager og meget mere. Medmindre din virksomhed producerer eller videredistribuerer rene kemiske stoffer eller blandinger af kemiske stoffer, er din virksomheds vare højst sandsynligt en artikel – og dermed er varen omfattet af registreringspligten.

Rene kemiske stoffer og blandinger er ikke omfattet, men det er emballagen.

Rene kemiske stoffer eller blandinger, f.eks. maling og vaskemidler, er ikke direkte omfattet af registreringspligten i SCIP-databasen. I nogle tilfælde kan varer dog være en kombination af en kemisk blanding og en artikel. Væsken på vådservietter er f.eks. en blanding, mens servietten er en artikel. Stearin i stearinlys er et kemisk stof eller en blanding, mens vægen er en artikel. Blækket i en kuglepen er en blanding, mens selve kuglepennen er en artikel.

Læs mere om definitionen på en artikel, og se om din vare er en artikel eller en blanding.

Uanset om du producerer rene kemiske stoffer, blandinger eller artikler, er emballagerne, som stofferne eller blandingerne sælges og leveres i, defineret som artikler. Så dem vil du stadig skulle undersøge og eventuelt registrere.

Skal din virksomhed registrere varen i SCIP-databasen?

Er du i tvivl om, hvorvidt din virksomhed skal registrere jeres varer i SCIP-databasen, så har Miljøstyrelsen udarbejdet et spørgetræ, der hjælper virksomheder til hurtigt at afklare, om de er omfattet af reglerne eller ej.

Spørgetræet kan ses på billedet til højre og kan downloades dette faktaark: SCIP faktaark

Yderligere information

SCIP-databasen vil bl.a. gøre affaldshåndtering og -sortering lettere, da både forbrugere og affaldshåndteringsselskaber vil kunne slå konkrete varer op og få at vide, hvilke dele der eventuelt indeholder problematisk kemi, og hvordan de skal håndteres.

Læs mere om SCIP-databasen her.