Hvad er forskellen på risiko og fare?

I diskussionen om plast og kemi bliver ”risiko” og ”fare” ofte blandet sammen, men i virkeligheden er det to meget forskellige begreber. Det er vigtigt at være opmærksom på, hvis man skal forstå, den måde vi lovgiver om plast, kemi og forbrugersikkerhed på. For selvom meget er “farligt”, så er det heldigvis ikke det samme som, at det udgør en “risiko”.

Del:

Risiko og fare.

Det lyder umiddelbart som to ord for det samme. De to ord bruges da også ofte i flæng, når debatten om plast og kemi raser. Men i reguleringen af plast, kemi og forbrugersikkerhed er det to væsentligligt forskellige begreber. Det er vigtigt, at være opmærksom på, hvis man vil forstå den måde, som lovgivningen sikrer dig som forbruger.

Om et kemisk stof er farligt afgøres af stoffets indbyggede evne til at gøre skade. Om et kemisk stof udgør en risiko afhænger derimod af, hvordan og i hvor store mængder vi udsættes for stoffet.

Du kan se en video, der forklarer den forskel her:

Du vil oftere og oftere støde på plastprodukter, der bliver markedsført fx som værende ”fri for farlig kemi”. Men det giver faktisk slet ikke mening. Næsten alle materialer, stoffer og produkter kan potentielt være farlige, hvis de bliver brugt forkert.

Lovgivningen skal sikre, at de produkter, du køber i Danmark, udgør så lille en risiko for dit helbred og sundhed som muligt.

Køkkensalt er farligt – men udgør minimal risiko

Et kendt eksempel er almindelig køkkensalt, som vi alle bruger i madlavningen hver dag, selv om det potentielt set er farligt. Heldigvis er salt kun skadeligt, hvis du indtager store mængder på én gang. I de små mængder, som vi bruger i hverdagen, udgør salt ikke en risiko for vores sundhed.

Køkkensalt er altså farligt. Det samme gælder kemiske stoffer, som ofte er fremme i debatten om plastik og kemi. Men for at vurdere risikoen for skadelige effekter ved udsættelsen for et kemisk stof skal man, udover at kende stoffets iboende farlige egenskaber, derfor også vide, hvor ofte og i hvor store mængder man udsættes for stoffet. Dermed:

Risiko = fare X eksponering