Se billeder og præsentationer fra ‘Kemisk genanvendelse af plast’

Plastindustrien og CLEAN samlede torsdag den 27. august omkring 100 fysiske og 40 online deltagere til en konference om kemisk genanvendelse af plast. Programmet rummede både akademiske og industrielle perspektiver med danske og udenlandske erfaringer. Her kan du se billeder og præsentation fra dagen.

Del:

Kemisk genanvendelse af plast var på dagsorden til konferencen torsdag den 27. august 2020.

Her erftersøgte Plastindustrien sammen med CLEAN svar på, hvilke muligheder kemisk genanvendelse introducerer, og hvilken rolle metoderne kommer det til at spille i overgangen til cirkulær økonomi på plastområdet.

Med et tæt program gjorde vi os umage for at formidle bredden i de igangværende aktiviteter og projekter med både akademiske og industrielle perspektiver med danske og udenlandske erfaringer.

Nogle gav oplæg fra scenen, mens andre præsenterede digitalt. Hvis du ikke deltog, har du mulighed for at finde nogle af dagens præsentationer her.

Et supplement til mekanisk genanvendelse

Omstillingen hen imod cirkulær økonomi en høj prioritet i mange industrialiserede lande. En del af denne omstilling går ud på øge genanvendelse af plast.

En stor del af plasten anvendes dog til formål, hvor mekanisk genanvendt plast ikke umiddelbart kan anvendes på grund af krav til kvalitet og sporbarhed. Andre anvendelser resulterer i returplast, der er sammenblandet eller på anden måde forurenet, og hvor sortering ikke er mulig eller rentabel.

Her kan kemisk genanvendelse komme på tale som et alternativ og supplement til mekanisk genanvendelse, og det var flere af dagens oplæg med til at uddybe.

Præsentationer

Chemical Recycling Europe v. Mohammad Hayatifar, Secretary General

LOGSTOR v. Tina Thomsen, Chemical support manager:
:

Teknologisk Institut v. Anders Lindhardt, Senior Specialist:

BASF v. Christian Lach, Product Management & Marketing Europe:

Plast Center Danmark v. Leise Marud, Forretningsudvikler:

Quantafuel v. Kjetil Bøhn, CEO:

FORCE Technology v. Jens Henriksen, Material specialist:

DTU Miljø v. Thomas Fruegaard Astrup, Professor:

AU Engineering v. Mogens Hinge, Associate Professor:

LEGO Group v. Søren Kristiansen, Senior Director of Technology:

gr3n recycling v. Maurizio Crippa, CEO:

Plast2Oil v. Niels Immerkjær, Partner:

Billedgalleri