Plastindustrien: Der skal investeres massivt i erhvervsuddannelse for at nå CO2-ambition

Ifølge COWI kommer Danmark til at mangle 116.000 årsværk, hvis landets klimaambition skal indfies.
Del:

Helt konkret står Danmark og mangler 116.000 årsværk frem mod 2030 for at kunne leve op til vores 70-procents målsætning. Særligt stort bliver behovet for flere faglærte og ufaglærte i industrien, hvis Danmarks klimamål skal nås. Det viser en ny undersøgelse, som COWI har lavet for DI.

Industrien vil ifølge undersøgelsen i perioden 2022-30 få brug for 57.000 årsværk fra faglærte medarbejdere og ca. 32.000 årsværk fra ufaglærte medarbejdere til at løse den bundne opgave.

I forbindelse med offentliggørelsen af undersøgelsen opfordrer DI til, at der bliver oprettet flere korte målrettede uddannelsesforløb. Plastindustrien bakker op om målsætningen.

– Plastindustrien har længe været en central del af den grønne omstilling med produktion af bl.a. vindmøllevinger, solceller og elbiler. Store dele af den grønne omstilling har brug for de højtspecialiserede plastmagere til at løse centrale opgaver, og behovet bliver endnu større i fremtiden, siger Plastindustriens adm. direktør, Thomas Drustrup.

Nye krav til uddannelserne

COWI når i sin undersøgelse frem til, at der for at kunne løse den omfattende opgave vil være et merbehov på 5 procent flere plastmagere end sammenlignet med 2020 og 20 procent flere værktøjsuddannede.

– Vi ser det som en oplagt anledning til, at vi kan få styrket efter- og videreuddannelsessystemet. I plastbranchen ser vi desuden meget gerne en forenkling af AMU-systemet, så det bliver nemmere for virksomhederne at sende medarbejderne på kursus på små hold, siger Plastindustriens uddannelseskonsulent, Jo Dietrich.

EUX-plastmagere – en god investering for alle plastvirksomheder

Frem mod 2030 kommer vi ifølge COWI’s undersøgelse til at mangle 270 plastmagere for at kunne indfri klimaambitionen. I forvejen står vi konkret med 20 ledige lærepladser alene på Sjælland, siger Jo Dietrich:

– Vi har brug for at få opkvalificeret og efteruddannet de ufaglærte medarbejdere, vi allerede har i virksomhederne. Og vi vil meget gerne have flere ufaglærte og faglærte udefra. Men da vi er en branche, hvor ikke enhver kan gå ind fra gaden og udføre opgaverne, er det helt afgørende med efteruddannelse. Som COWI skriver: De nye grønne job vil typisk forudsætte teknisk kompetence eller specialviden fra lignende arbejde.