DN og Plastindustrien: Målet med producentansvaret er plast af høj kvalitet

I Altinget skriver Plastindustrien og Danmarks Naturfredningsforening, at vi i producentansvaret for emballage skal være ambitiøse med hensyn til vores husholdningsaffald af plast.

Del:

Debatindlægget er skrevet af Christina Busk (Plastindustrien) og Jens Peter Mortensen (Danmarks Naturfredningsforening) – bragt af Altinget den 12. juni:

Der foregår i øjeblikket en ophedet debat om, hvem der skal have hvilke roller i det kommende producentansvar på emballage. Men vi er meget bekymrede for, at vi i kampens hede glemmer at holde fokus på, hvad vi egentlig vil opnå med producentansvaret. Det må ikke ske.

Det vil være en stor fejl, hvis vi i Danmark etablerer et producentansvar, som ikke har en markant positiv effekt på miljø og klima. Der skal skabes de rette incitamenter til at få højkvalitetsressourcer ud af vores emballageaffald – her taler vi særligt om plast.

Er der noget, som Plastindustrien og Danmarks Naturfredningsforening er enige om, så er det, at vi i producentansvaret skal være ambitiøse med hensyn til vores husholdningsaffald af plast.