Ny designguide skal sikre mere genbrug og genanvendelse af plastemballage

Hvordan designer man plastemballage, så den bliver mere bæredygtig? Det spørgsmål får man svar på i den netop offentliggjorte version af ’Designguide – Genbrug og genanvendelse af plastemballager til de private forbrugere’, som Plastindustrien har udviklet i et tæt samarbejde med bl.a. en række emballageproducenter, Arla Foods og Danmarks Naturfredningsforening.

Del:

Emballage til privat forbrug har to primære funktioner – at beskytte et produkt under transport fra producent til forbruger samt at videregive vigtige produktinformationer til forbrugeren. Når forbrugeren er færdig med at anvende produktet i emballagen, bliver emballagen værdiløs for forbrugeren og bortskaffes.

Plastemballage skal ikke ende som værdiløst affald i forbrugernes skraldespande, men det skal i højere grad designes til at forblive en værdifuld ressource, hvor enten emballagens eller materialets egenskaber og værdi fastholdes i et cirkulært kredsløb.

Derfor har Plastindustrien sat sig for at udvikle designguiden – det forklarer Christina Busk, der er miljøpolitisk chef i Plastindustrien:

– Designguiden går kort fortalt ud på at give et indblik i de overvejelser og beslutninger, der har indflydelse på, hvordan plastemballage bliver gjort nemmere at genbruge og genanvende. Som industri tager vi gerne et stort ansvar for at gøre plastemballagen mere bæredygtig, men der er i høj grad også brug for at forbedre indsamlingen, sorteringen og behandlingen af vores plastaffald i Danmark.

DOWNLOAD DANSK VERSION: Designguide – Genbrug og genanvendelse af plastemballager til de private forbrugere

DOWNLOAD ENGLISH VERSION: Design Guide – Reuse and recycling of plastic packaging for private consumers

Mange aktører på tværs af værdikæden står bag designguiden

Designguiden er et resultat af et samarbejde på tværs af flere led i værdikæden.

Arbejdsgruppen, der står bag designguidens udarbejdelse og tilblivelse, er en del af ’Netværk for cirkulær plastemballage’ i regi af Plastindustrien.

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra følgende partnere:

Arla Foods, Faerch A/S, Københavns Kommune, UPM Raflatac, DTU Food, Berry Superfos,  Läntmannen Schulstad A/S, Plus Pack AS, Polyprint, Danmarks Naturfredningsforening, Circle Development og Sky-Light A/S.

Designguidens indhold støttes desuden af Coop Danmark A/S.

Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien, har svært ved at skjule sin begejstring over designmanualens tilblivelse:

– Jeg er stolt og glad over, at vi i kunne opnå en enighed blandt deltagerne i arbejdsgruppen. Vi har lagt de daglige stridigheder bag os og i stedet fokuseret på faglighed og et højt ambitionsniveau for den cirkulære plastemballage i Danmark. Alle har deltaget i arbejdet med gå på mod og med et ønske om at bidrage til de gensidigt acceptable kompromisser. Det er dejligt, det er lykkes!

Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien: “Som industri tager vi gerne et stort ansvar for at gøre plastemballagen mere bæredygtig, men der er i høj grad også brug for at forbedre indsamlingen, sorteringen og behandlingen af vores plastaffald i Danmark. “

 Afslutningsvis siger Christina Busk:

– Jeg håber, at rigtig mange vil gøre flittigt brug af designguiden.  Derudover forventer vi, at man fra politisk side også bider mærke i designmanualens indhold og budskaber, da designmanualen er yderst relevant i forhold til de mange aktuelle debatter om plast f.eks. i forhold til implementeringen af det kommende producentansvar på emballage.

DOWNLOAD: Designguide – Genbrug og genanvendelse af plastemballager til de private forbrugere

DOWNLOAD: Design Guide – Reuse and recycling of plastic packaging for private consumers
DOWNLOAD: Politisk visionspapir- Fremtidens håndtering af plast i husholdningsaffaldet