PlastBlog: Klimapartnerskab viser en ambitiøs og farbar vej fremad

Christina Busk, miljøpolitisk chef, afviser kritikken af de ambitiøse anbefalinger fra klimapartnerskabet 'Affald, vand og cirkulær økonomi'.

Miljøpolitisk chef i Plastindustrien, Christina Busk, mener, at det er skudt ved siden af, når anbefalingerne fra klimapartnerskabet ‘Affald, vand og cirkulær økonomi’ bliver kritiseret af Bo Asmus Kjeldgaard og Ib Larsen. De fremsætter eksempelvis ukonstruktive angreb såsom ’Genanvendelsesindustrien har tilsyneladende kun tænkt på, hvordan den kunne score kassen’ i stedet for at forholde sig til substansen i de mange gode anbefalinger.

Del:

Den 30. marts havde Bo Asmus Kjeldgaard og Ib Larsen i Politiken travlt med at kritisere anbefalingerne fra klimapartnerskabet ’Affald, vand og cirkulær økonomi’, der skal bidrage til 70% reduktion af Danmarks CO2-udledning.

De fremsætter eksempelvis ukonstruktive angreb såsom ’Genanvendelsesindustrien har tilsyneladende kun tænkt på, hvordan den kunne score kassen’ i stedet for at forholde sig til substansen i de mange gode anbefalinger.

Klimapartnerskabet anbefaler, at 90% af Danmarks affald skal genanvendes i år 2030.

Det er uden tvivl et enormt ambitiøst mål, og der skal knokles hårdt for at indfri det, men hvis det lykkes, så er der markante CO2-besparelser at hente. At det også kan kaste grønne danske arbejdspladser er jo kun en ekstra bonus.

Hele værdikæden skal omstille sig – men vi er startet

Bo Asmus Kjeldgaard og Ib Larsen fremhæver genanvendelse af plast som en særlig udfordring. Det er da også helt korrekt, at de kommunale affaldsselskaber i Danmark har en mangeårig tradition for energiudnyttelse frem for genanvendelse, men det skib skal vi have vendt.

Det kræver en omstilling i hele værdikæden, og jeg er glad for at kunne fortælle, at vi er godt i gang.

Eksempelvis har vi i Plastindustrien – bl.a. i tæt samarbejde med Arla, Københavns Kommune og Danmarks Naturfredningsforening  – udviklet en omfattende designguide for emballage, hvor der er fokus på at designe produkter med henblik på genbrug og genanvendelse.

En hovedpointe er, at der skal vælges rene plastmaterialer frem for sammensatte materialer, som vanskeliggør genanvendelse. Derudover opfordrer vi til, at emballage fremstilles i færre forskellige plasttyper for at optimere den videre sorterings- og genanvendelseskvalitet.

Rigtig mange af de store danske plastemballageproducenter har allerede taget guiden til sig, så i industrien tager vi gerne et stort ansvar for at gøre plastemballagen mere bæredygtig, men der er i høj grad også brug for at forbedre indsamlingen, sorteringen og behandlingen af vores plastaffald i Danmark.

Mere efterspørgsel på genanvendt plast

En af de centrale anbefalinger fra klimapartnerskabet er, at vi som samfund skal øge efterspørgslen efter genanvendt plast.

Et konkret eksempel – som vi har spillet ind– omhandler det store forbrug af transportemballage (fx folier og paller), hvor det giver god mening at efterspørge genanvendt plast. Detailhandlen og det offentlige spiller en stor rolle i forhold til at skabe den fornødne efterspørgsel så samarbejde er essentielt.

Det bliver som nævnt ikke nemt at nå i mål, men jeg ser mere optimistisk på fremtiden end Bo Asmus Kjeldgaard og Ib Larsen, da klimpartnerskabets anbefalinger viser en ambitiøs og farbar vej fremad.