Straffen for at sælge ulovligt legetøj skærpes

Problematisk kemi i legetøj fører nu til, at erhvervsministeren og miljø- og fødevareministeren skærper straffen for ulovligt legetøj. Hos Plastindustrien glæder man sig over, at der er fokus på at øge forbrugerbeskyttelsen og opfordrer samtidig forbrugerne til at købe legetøj produceret i DK eller det øvrige EU.

Del:

Det skal være lettere for myndighederne at politianmelde virksomheder, som bryder legetøjsreglerne og f.eks. sælger legetøj med ulovlige kemiske stoffer.

Som legetøjsreglerne er i dag, kan tilsynsmyndigheden kun politianmelde overtrædelser, som er begået med forsæt, men det er ofte rigtig vanskeligt at bevise, at nogen har overtrådt reglerne med vilje.

Ved at ændre reglerne bliver det muligt også at straffe, når virksomhederne sløser med tingene, og det bliver nemmere for tilsynsmyndigheden at løfte bevisbyrden, så grundlaget for en politianmeldelse bliver bedre.

– Forældre skal trygt kunne købe legetøj i danske butikker. Det er i legetøjsbranchens egen interesse, at vi nu gør det lettere at komme efter de brodne kar. Nogle danske virksomheder bruger i dag rigtig mange ressourcer på at sikre, at deres varer er i orden. Den her regelændring vil komme disse virksomheder til gavn, og slå hårdere ned på dem, der ikke følger loven. Jeg tror på, at det vil få de virksomheder, som måske ikke var så grundige før, til at blive endnu mere bevidste om reglerne, siger erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) i en pressemeddelelse.

Plastindustriens miljøpolitiske chef Christina Busk bifalder stramningerne og opfordrer samtidig til, at man som forbruger så vidt muligt indkøber legetøj fremstillet i EU:

– Det er afgørende, at forbrugerbeskyttelsen er i top, og derfor bakker vi selvfølgelig op om de nye regler. Vi ser gang på gang, at der bliver importeret legetøj fra eksempelvis Kina, hvor der ikke er ordentligt styr på den problematiske kemi. Derfor kan jeg også kun opfordre til, at man som forbruger køber legetøj, der er fremstillet i Danmark eller i det øvrige EU. Erfaringer viser, at de europæiske produkter er langt mere sikre, så det giver god mening at købe ’lokalt’ – også når det kommer til legetøj i plast.

Ulovlige kemikalier i legetøj som squishies, slim og bolde har understreget behovet for at kunne slå hårdere ned på virksomheder, som sælger ulovligt legetøj.

De nye regler træder i kraft til juli 2019. Strafbestemmelserne er ikke blevet ændret siden 2011.