Opbakning fra Plastindustrien til ny kemiindsats med fokus på importkontrol

Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien, roser den nye 4-årige kemiindsats, som alle Folketingets partier netop er blevet enige om.

Alle Folketingets partier står bag en ny aftale om en 4-årig kemiindsats, og aftalen får ros med på vejen af Plastindustriens miljøpolitiske chef Christina Busk. Hun fremhæver, at der bliver afsat midler til øget importkontrol af produkter fra lande udenfor EU, som potentielt set indeholder problematisk kemi.

Del:

Alle Folketingets partier er fornylig blevet enige om en ny kemiindsats 2018-2021, der særligt har fokus på at beskytte sårbare grupper såsom ufødte, børn og unge mod skadelig kemi i både produkter og fødevarer. Aftalen fordeler i alt knap 285 millioner kroner i de kommende år.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) fortæller:

– Danmark er allerede en front-runner på kemiområdet. Med den nye kemiindsats sætter vi ambitionsniveauet endnu højere op. Skadelig kemi skal ud af produkter og fødevarer. Det skal det, så vi kan beskytte navnlig de ufødte, børn og unge mest muligt. Derfor jeg glad for, at det er et enigt Folketing, som er klar til at sende knap 285 mio. kroner ind i kampen mod skadelig kemi. Vi har lavet en rigtig god aftale, som sikrer, at vi fortsat er ambitiøse omkring kemi, også i EU-sammenhæng, hvor regeringen vil arbejde for også at lægge et højt ambitionsniveau.

Aftalen får ros med på vejen af Plastindustriens miljøpolitiske chef Christina Busk:

– Vi er glade for, at der kan opnås bred politisk enighed om så stærk en kemikaliehandlingsplan, som både balancerer miljø- og sundhedshensynet, og i samme åndedrag skærper konkurrenceevnen for den danske industri – herunder de danske plastvirksomheder.

Tilfredshed med øget kontrol af importerede produkter

En af de konkrete indsatser i aftalen fokuserer på øget kontrol og overvågning af produkter, der bliver importeret fra ikke-EU, som potentielt set kan indeholde problematisk kemi.

I aftaleteksten står der bl.a.:

– Vi skal styrke kontrollen, hvor risikoen er størst, og anvende de metoder og værktøjer, der opnår den største effekt. Vi skal også samarbejde med de europæiske kontrolmyndigheder, og kontrolindsatsen skal koordineres bredt i EU. Det er vigtigt for danske virksomheders konkurrenceevne, at alle virksomheder overholder kemireglerne på lige vilkår.

Og netop dette element i aftalen er Plastindustriens miljøpolitiske chef Christina Busk særligt glad for:

– Der er ingen ide i at have en stram kemikalielovgivning i EU, hvis du blot kan producere produkterne med den skadelige kemi udenfor EU og importere dem hertil. Det gavner hverken miljø, sundhed eller konkurrenceevne. Fokus på kontrol af importerede produkter og bedre udnyttelse af REACH lovgivningen fremadrettet er essentielt, og jeg er derfor meget tilfreds med, at det er en central del af den fremtidige kemiindsats.

Plastindustrien har – sammen med en række andre erhvervsorganisationer – tidligere leveret input til den politiske proces, som altså nu har udmøntet sig i en konkret 4-årig aftale på kemiområdet.

DOWNLOAD: Erhvervslivets indspil til Miljø- og Fødevareministeriets nye fælles kemiindsats