Bekymring og manglende viden præger holdningen til kemi i plastprodukter

Tre ud af fire danskere er utrygge ved kemien i deres plastprodukter, viser ny undersøgelse. Undersøgelsen peger på, at myter og manglende viden er medvirkende til den store bekymring. Løsningen er både bedre regulering og en mere nuanceret debat om kemi, mener Plastindustrien.

Del:

Fire ud af ti danskere bekymrer sig i høj eller meget høj grad om kemikalier i plastprodukter. Tæller man de i nogen grad bekymrede med så, gælder det for tre ud af fire. Kun hver tyvende dansker bekymrer sig slet ikke. Det viser en ny undersøgelse, som Userneeds har foretaget for Plastindustrien blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning.

Undersøgelsen viser også, at et flertal af danskerne har en overordnet positiv holdning til plast. Særligt når det kommer til emballage, er plast det klart foretrukne materiale. Alligevel peger tallene på, at den store bekymring for kemi medvirker til, at mange forbrugere helt fravælger produkter i plast. Miljøpolitisk chef i Plastindustrien, Christina Busk, siger:

I Europa har vi verdens nok strammeste kemilovgivning. Det er vi glade for i Plastindustrien, for vi har absolut ingen interesse i at fremstille skadelige produkter. Men vores undersøgelse viser desværre, at der slet ikke tillid til systemet. Det bør give anledning til selvransagelse blandt alle os, der arbejder med området.

Myter og upræcis information giver utryghed

Undersøgelsen indikerer, at meget af bekymringen kan forklares med misforståelser og manglende viden om, hvad kemi er og kan, når det kommer til plast, og om hvad lovgivningen tillader. Fx svarer 9 ud af 10, at producenterne bør fremstille plast uden kemikalier. Det er ganske enkelt ikke muligt, for kemikalier er udgør byggesten i alle moderne produkter – også plastprodukter.

Undersøgelsen viser også, at en stor del af danskerne tror, at de to ofte omtalte kemikalietyper bisphenol A og ftalater findes i alle plastprodukter til trods for, at det langt fra er tilfældet. Fx tror halvdelen af danskerne fejlagtigt, at en almindelig plastbærepose indeholder ftalater. Christina Busk siger:

Mange har tilsyneladende rigtig svært at finde hoved og hale i al informationen omkring plast og kemi. Det skaber en situation, hvor misforståelser og myter er med til at skabe en ubegrundet bekymring. Det vil vi rigtig gerne gøre vores for at få lavet om på.

Christina Busk mener dog ikke, at det er en udfordring, som industrien kan løse alene:

Alle os, der er en del af samtalen om kemi, har et stort ansvar for både at kommunikere præcist og nuanceret, så vi ikke skræmmer uden grund, sådan som vi desværre kan se, at det sker i dag.

Plastindustrien: Lad os stramme regler og øge kontrol

Der er samtidig også plads til at forbedre lovgivningen, mener Plastindustrien. Særligt når det kommer til importerede plastprodukter er der problemer, siger Christina Busk:

I dag er det faktisk tilladt at importere produkter fra lande uden for EU med skadelige stoffer, som vores virksomheder ikke må anvende i produktionen af de samme produkter indenfor EU. Det er en absurd situation, der potentielt både skader danske forbrugeres sundhed og danske plastvirksomheders konkurrenceevne.

Bedre kontrol og øget håndhævelse er også nødvendigt, siger Christina Busk:

Det må ikke kunne betale sig at bryde reglerne, sådan som det desværre nogle gange sker i dag. Derfor ser vi også rigtig gerne mere kontrol og bedre håndhævelse af de gældende regler.