EU vedtager nye grænseværdier for afgivelse af bisphenol A i legetøj

Plastindustriens miljøpolitiske chef Christina Busk mener, at det er helt rigtigt at sikre bedre forbrugerbeskyttelse, når EFSA vurderer, at grænseværdierne for afgivelse i bisphenol A i legetøj skal justeres.

EU har netop vedtaget, at grænsen for afgivelse af bisphenol A i legetøj for små børn bliver skærpet. Miljøpolitisk chef i Plastindustrien Christina Busk er tilfreds med tiltaget og fastslår, at det er vigtigt med fælles EU-regler samt en effektiv kontrol af importerede varer for sikre en høj grad af forbrugerbeskyttelse.

Del:

En ny vurdering fra EFSA – den europæiske fødevareautoritet – af stoffet bisphenol A har resulteret i, at EU’s medlemslande netop har besluttet, at grænseværdien for stoffet skal sænkes.

Mere specifikt har EU besluttet at sætte grænsen ned for afgivelsen af bisphenol A i legetøj til børn under tre år og i legetøj, der er beregnet til at komme i munden.

Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien, er glad for, at der bliver sat yderligere fokus på at øget forbrugersikkerhed med et fælles sæt EU-regler:

– Når EFSA vurderer, at bisphenol A ikke bør være i legetøj, så er det vigtigt, at vi lytter til dem, da børns sikkerhed og sundhed ikke er et emne man bør tage let på. Jeg kan kun bakke op om, at der bliver sat ind via et fælles EU-regelsæt, da det er den mest effektive måde at sikre forbrugeren.

Også Danmarks miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) er tilfreds med, at EU reagerer på den nyeste forskning fra EFSA:

– Vi får hele tiden ny viden om kemiske stoffers risici. Når vi gør det, spiller vi den viden ind til EU, så vi på europæisk plan kan få en stærk regulering af den problematiske kemi. Langt de fleste produkter, vi omgiver os med, er produceret uden for Danmarks grænser, så derfor er det vigtigt, at vi fra dansk side bruger vores kræfter på at få regler på EU-niveau, som giver den bedste beskyttelse af danske forbrugere.

Nødvendigt med bedre kontrol af importvarer

Ifølge Christina Busk er det dog også vigtigt, at EU fokuserer på både at stille krav til og at håndhæve kontrollen med det legetøj, der bliver importeret fra lande udenfor EU:

– Det er vigtigt for os, at ikke kun det legetøj der bliver produceret i EU bliver kontrolleret tilstrækkeligt, men at der også bliver ført kontrol med legetøj importeret fra lande udenfor EU. Ellers risikerer vi først og fremmest at skabe en falsk forbrugertryghed, men vi får også en konkurrenceforvridende situation for de europæiske virksomheder.

Siden 2010 har bisphenol A været forbudt i Danmark i emballage og beholdere til fødevarer, som børn under tre år kan komme i kontakt med.