EU kommissionen vedtager ny klassificering af bisphenol A

En stramning i klassificeringne betyder at bisphenol A ændrer kategori. Dette vil i praksis kun have betydning i industrisammenhæng, da koncentrationerne i forbrugerprodukter er meget lave.

Del:

EU Kommissionen vedtog i sidste uge at stramme den harmoniserede klassificering af bisphenol A (BPA) efter indstilling fra det europæiske kemikalieagenturs ekspertgruppe. Klassificeringen af bisphenol A ændres fra kategori 2B til reproduktionsskadeligt 1 B ’formodet reproduktionsskadeligt for mennesker’.

Den nye klassificering har ikkebetydning for reglerne for afsmitning af BPA til fødevarer eller i andre forbrugerprodukter. Det er stadig fuldt ud tilladt at fremstille, sælge og anvende BPA til fødevareemballager og andre forbrugerprodukter.

– EFSA har flere gange og senest i januar 2015 vurderet, at bisphenol A ikke udgør en sundhedsrisiko i de mængder, som mennesker udsættes for. Faktisk udsættes vi for bisphenol A i betydeligt mindre omfang, end EFSA vurderede i 2006. Denne risikovurdering ændrer den nye klassificering ikke ved, siger miljøchef i Plastindustrien Helle Fabiansen

Læs også: EU-eksperter frikender bisphenol A i endelig vurdering: Ingen risiko for forbrugeren

BPA koncentrationer i forbrugerprodukter er under klassificeringsgrænsen

I henhold til CLP forordningen, som fastsætter reglerne for klassificering og mærkning af kemiske stoffer, vil den ændrede klassificering betyde, at kemiske blandinger, som indeholder BPA i koncentrationer ≥ 0,3 % skal klassificeres som reproduktionsskadeligt 1B og skal mærkes med signalordet ’fare’ og sætningen “kan skade fertilitet eller det ufødte barn”.

Forbrugere kan blive udsat for BPA i forskellige forbrugerprodukter. BPA fungerer som monomer (byggesten) i produktionen af polycarbonatplast (PC) og lakker til bl.a. dåser. Når bisphenol A er omformet til plast, bliver der en meget lille overskudsrest tilbage i plasten, der ikke har reageret som tilsigtet, og som i meget beskedent omfang kan give afsmitning til fødevarer.

Denne nye mærkning har udelukkende betydning for professionelle brugere og virksomheder. BPA findes ikke i blandinger til private forbrugere.

Klassificeringen træder tidligst i kraft ved udgangen af 2017.