Vi skal genanvende langt mere plast

PET på flaskebånd - en flaske

I Danmark bruger vi næsten alt vores affald igen. Enten bliver det genbrugt på forskellig vis, eller også bliver det energiudnyttet på forbrændingsanlæg. Lige nu er der fra flere sider et ønske om at forbrænde mindre og genanvende mere – et ønske Plastindustrien bakker fuldt og helt op om.

Del:

I Danmark tog vi i 1960’erne en politisk beslutning om, at husholdningsaffald skulle være en væsentlig del af den danske energiforsyning med det resultat, at stort set intet husholdningsaffald havner på danske lossepladser – i modsætning til størstedelen af de øvrige EU- lande.

Når det kommer til plastaffald ligger Danmark på en europæisk tredjeplads i nyttiggørelse. Kun 4 procent bliver ikke enten energiudnyttet eller genanvendt.

Fra forbrænding til genanvendelse

Da vi i Danmark energiudnytter vores affald, betyder det samtidig genanvendelsen af plast er lav sammenlignet med de øvrige EU-lande. I mange af de øvrige EU-lande ender meget plastaffald modsat på lossepladser eller eksporteres til 3. verdenslande. På lang sigt er ingen af disse løsninger holdbare da ressourcerne går til spilde i stedet for at indgå i et cirkulært kredsløb.

Netop den cirkulære tankegang er et centralt tema i den ny pakke om cirkulær økonomi, som EU-kommissionen lige nu arbejder med. Pakken vil omfatte revisioner af en lang række reguleringer relateret til design, affaldshåndtering samt genanvendelse. Ud over at det ressourcerne skal forblive i kredsløb, skal der dernæst være økonomisk fordelagtigt at genanvende plast, bruge genanvendt plast eller designe produkter så de lettere kan genanvendes.

I Danmark har der også været fokus på genanvendelse og cirkulær økonomi med en ressourcestrategi fra slutningen af 2013 samt en strategi for affaldsforebyggelse fra april 2015. I forlængelse af disse planer er der igangsat en lang række partnerskaber og værdikædesamarbejder med fokus på at øge genanvendelsen af plast i Danmark.

Plastindustrien vil være med til at øge genanvendelsen

Også danske plastvirksomheder spiller en central rolle, når det kommer til at øge genanvendelsen af plast i Danmark. Adskillige virksomheder anvender allerede genanvendt plast i produktionen, og flere arbejder sammen med designere og projektudviklere om nye innovative produkter lavet i genanvendt plast. Det øger efterspørgslen på genanvendte råvarer og skaber et markedsdrevet træk som dermed medvirker til at skabe den cirkulære økonomi.

Når efterspørgslen på genanvendte råvarer stiger betyder det også, at det bliver mere attraktivt at udsortere plast til genanvendelse. Der kan således være en god forretning i at levere plastaffald til oparbejdning og genanvendelse, samtidig med at der spares på CO2-udledningerne og at i det hele taget skal bruges færre ressourcer.

Nedenfor kan du se en figur over plastens veje i Danmark:

plast genanvendelse danmark forbrænding