Genanvendelse af plastemballage i Europa

Del:

Der er stor forskel på hvordan man håndterer plastaffald på tværs af Europa. For det første er nogle lande bedre end andre, til overhovedet at få indsamlet affaldet. Det er dog ikke repræsenteret i denne statistik. Nedenstående figur viser Eurostats’ opgørelse af genanvendelsesprocenten for plastemballage i  de 27 medlemslande, samt for et par lande som ikke er medlemmer.