Nyttiggørelse af plastaffald i Europa

Del:

Der er stor forskel på hvordan man håndterer plastaffald på tværs af Europa. For det første er nogle lande bedre end andre, til overhovedet at få indsamlet affaldet. Det er dog ikke repræsenteret i denne statistik. Ud af det indsamlede affald, kan man i nedenstående infographic se, i hvor høj grad hvert land genanvender, forbrænder eller deponerer sit plastaffald.