10 udfordringer i nyt katalog: Hvordan bliver byggeriet mere bæredygtigt?

Hvilke udfordringer skal løses for at udnytte plastmaterialers og -produkters fulde potentiale i den bæredygtige omstilling af byggebranchen? Det stiller Plastindustrien skarpt på i et nyt innovationskatalog med titlen ’Planetary Plastic Pavilion’.

Del:

Plastindustrien og analysevirksomheden Smith Innovation har i foråret 2022 gennemført interviews med en række markedsledende plastvirksomheder og identificeret ti centrale innovationsudfordringer.

De er samlet i kataloget ’Planetary Plastic Pavilion’, som nu kan downloades på både dansk og engelsk.

Innovationskataloget stiller skarpt på en række dilemmaer og udfordringer, der skal løses for at udnytte plasts fulde potentiale i den bæredygtige omstilling af byggeriet.

Et fælles afsæt

Kataloget skal øge gennemsigtigheden og innovationslysten inden for plast i byggeriet og skubbe på udviklingen af de nødvendige, bæredygtige løsninger.

Formålet er således at skabe en fælles forståelse og indsigt i udfordringerne – og dermed et fælles afsæt for at finde frem til de nye produkter, løsninger og forretningsmodeller, som kan bidrage til fremtidens bæredygtige byggeri.

Fælles udfordringer kræver fælles svar. Vi håber, at vi med denne publikation har givet bolden til en informeret og løsningsorienteret dialog om plasts nøglerolle i en bæredygtig fremtid for alle.

Rasmus Grusgaard, Seniorkonsulent for materialer, innovation og teknologi

Til hver af de ti innovationsudfordringer er knyttet en case med en eller flere virksomheder. Hver case skal således hjælpe til at anskueliggøre konkrete udfordringer og mulige løsninger.

Planetary Plastic Pavilion

Kataloget deler titel med Plastindustriens projekt Planetary Plastic Pavilion, som går ud på at opføre en pavillon i plast på Gammel Strand under UIA World Congress of Architects 2023.

Mens kataloget stiller spørgsmålet – Hvilke udfordringer skal løses? – skal selve pavillonen danne rammen om at demonstrere, udstille og debattere produkter og løsninger. Innovationskataloget skal således bidrage til at skabe dialog, nye samarbejder og en åben innovationsproces mellem plastvirksomheder og eksterne parter frem mod UIA 2023.

DOWNLOAD Innovationskatalog – Planetary Plastic Pavilion (dansk)

DOWNLOAD Innovation Strategy – Planetary Plastic Pavilion (engelsk)

Har du spørgsmål eller ønsker du mere information? Kontakt projektets tovholdere seniorkonsulent Rasmus Grusgaard eller miljøpolitisk chef Christina Busk.