PUR-isolering giver store gevinster i byggeriet

Alle typer isolering kan være med til at forbedre bygningers energieffektivitet og reducere CO2-udledningen. PUR gør det med et meget højt energimæssigt effektivitetsniveau. Derfor kan PUR-isolering være med til at løse problemet med klimaforandringer på en bæredygtig måde.

Del:

Polyurethan eller PUR er et af de mest effektive isoleringsmaterialer, som er på markedet i dag.

Det er et letvægtsmateriale, som er nemt at håndtere og montere. Materialets meget lave varmeledningsevne betyder, at der kræves et meget tyndere lag PUR for at opnå det samme energieffektivitetsniveau, som de fleste andre isoleringsmaterialer opnår ved hjælp af tykkere lag.

Materialet er desuden særdeles alsidigt, og det kan næsten anvendes overalt. Da PUR ikke optager fugt eller vand, bevares den høje isoleringsevne i hele levetiden

PIR- og PUR-isolering

PUR-isolering omfatter en gruppe isoleringsmaterialer, som er baseret på polyurethan (PUR) eller polyisocyanurat (PIR). Isoleringsmaterialernes lukkede cellestruktur og høje tværbindingsdensitet medfører, at de har fremragende isoleringsegenskaber, en god varmebestandighed og stor trykstyrke.

Både PUR- og PIR-skum fremstilles på basis af polyoler og di- og polyisocyanater. Ved fremstilling af PIR-skum polymeriseres en høj andel af isocyanaten tilisocyanuratring-strukturer. PIR-skum udmærker sig ved sin modstandsevne overfor høje temperaturer og sin relative lave brændbarhed i kombination med lav røgudvikling. PIR-skum anvendes hovedsagelig ved fremstilling af isoleringspaneler og -plader. Standarder og krav til PIR-skum er de samme som for PUR-skum.

PUR-isoleringsprodukter

Polyurethan-isoleringsprodukterne fremstilles i form af bl.a.:

  • Isoleringsplader
  • Isoleringsblokke
  • Kompositpaneler eller sandwichpaneler

Isoleringsplader af stift PUR er sandsynligvis en af de mest velkendte former for PUR-isolering. Isoleringspladerne kan anvendes til vægge, gulve eller tage, bag regnskærme eller under tagudhæng. Pladerne kan være belagt med en lang række materialer, f.eks. papir, kork, bitumen, glasfleece eller gipsplader, men de er som oftest belagt med en flerlags aluminiumfolie.

PUR/PIR isoleringsplader optager ikke vand. Dette bevirker at pladernes deklarerede varmeledningsevne ikke forøges som følge af vandoptagelse. Isoleringsplader der udsættes for regn behøver ikke afdækning, da vand ikke optages af skummet.

PUR- og PIR skum er termohærdende materialer, der let kan bearbejdes med skærende værktøjer såsom kniv og sav. Ved savning bør man undgå at indånde støv fra skummet. Brug af varmetråd til bearbejdning frarådes.

PUR- og PIR skum er dimensionsfaste materialer inden for det temperaturinterval, som skummet normalt udsættes for under dets normale anvendelse. Skummaterialet vil ikke krympe og/eller sætte sig med tiden. Som følge heraf vil der ikke med tiden kunne dannes områder i bygningsdelen hvor isoleringen synker sammen.

Store klimagevinster ved PUR-isolering

Byggesektoren, som omfatter boliger og erhvervsbygninger, er den største energiforbruger, idet den tegner sig for 40 pct. af EU’s samlede energiforbrug. Sektoren er også den aktør, der tegner sig for den største andel (36 pct.) af EU’s CO2-udledning. Byggesektoren har et betydeligt og uudnyttet potentiale for omkostningseffektive energibesparelser. Hvis disse besparelser blev realiseret, ville det betyde, at EU i 2020 ville kunne bruge 11 pct. mindre energi. På grund af dette er byggesektoren den sektor, som har det største potentiale for omkostnings-effektiv energibesparelse.

Alle typer isolering kan være med til at forbedre bygningers energieffektivitet og reducere CO2-udledningen, men PUR er et af de mest effektive isoleringsmaterialer, der findes, og det kan opnå en meget høj termisk ydeevne med en minimal isolerings-tykkelse.

Med lambdaværdier (varmeledningsevne) helt ned til 0,022 W/mK kan der faktisk opnås en isoleringsevne (udtrykt ved U-værdier), som er lige så høj som den isoleringsevne, der opnås ved brug af andre almindelige isoleringsmaterialer, selv om der anvendes et betydeligt tyndere lag PUR-isolering. PUR-materialet kan anvendes til såvel nybyggeri som renovering